Οι ανανεώσιμες πηγές σε…δράση

  Από το 1979 που ιδρύθηκε, το ΠΑΚΟΕ είναι ένθερμος υποστηρικτής με εκδηλώσεις, προτάσεις και δράσεις που αναφέρονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Ήταν ο φορέας που υποστήριξε τις ΑΠΕ παρά το γεγονός ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις για τις εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Εάν τα παρακάτω ισχύσουν, θα μπορούμε τουλάχιστον σε 5 χρόνια να ισχυριζόμαστε ότι πετύχαμε τον στόχο του 20% στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Ελπίζουμε ότι οι αριθμοί που παρατίθενται παρακάτω να ισχύσουν, ούτως ώστε να απαλλαγούμε από ένα μικρό έστω τμήμα της κλιματικής αλλαγής.     

  Οι επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) μπορούν να βοηθήσουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στη μετά κορωνοϊού εποχή, καθώς είναι εφικτό να γίνουν επενδύσεις ύψους έως 11δις. ευρώ.

  Σύμφωνα με τον Γιώργο Περιστέρη, πρόεδρο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, υπάρχουν έτοιμες και πλήρως αδειοδοτημένες επενδύσεις ΑΠΕ ισχύος περίπου 2.400MW, ενώ άλλα περίπου 5.800MW έργων ΑΠΕ έχουν πλήρη περιβαλλοντική άδειοδότηση (ΑΕΠΟ).Αυτό σημαίνει ότι συνολικά περίπου 8.200MW έργων ΑΠΕ, επενδυτικού ύψους της τάξεως των 8,5-9 δις. ευρώ, μπορούν να προχωρήσουν σε άμεση υλοποίηση, έστω και την επόμενη τριετία. Επιπλέον, σε αυτές τις επενδύσεις μπορούν να προστεθούν τουλάχιστον άλλα 1000MW έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας επενδυτικού ύψους 1,5-2 δις. ευρώ.

  Τα παραπάνω έργα έχουν υψηλούς συντελεστές προστιθέμενης αξίας. Συγκεκριμένα, τα αιολικά έχουν συντελεστή 50%, τα υδροηλεκτρικά 70% και τα αποθηκευτικά-αντλισοταμίευσης 75%.

  Σύμφωνα με μελέτη του IRENA, για κάθε 1 ευρώ επενδύσεων στην ΑΠΕ, επιστρέφουν στην οικονομία από 3 έως και 8 ευρώ ανάλογα με την τεχνολογία και τις τοπικές συνθήκες και επιπλέον μπορούν να τετραπλασιάσουν τον αριθμό απασχολούμενων στον τομέα.

  Η ΤΑΡΝΕΑ Ενεργειακή προχώρησε στην επέκταση του επενδυτικού προγράμματος της στην Ελλάδα κατά 550 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να ξεπερνάει το 1,5δις ευρώ. Με αυτές τις νέες επενδύσεις η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ θα ανέρχεται πλέον σε 1.938MW, κάτι που καθιστά εφικτό τον στόχο των 2.000MW σε λειτουργεία σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του, στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί ως το τέλος του 2023. Επιπλέον ο κ. Περιστέρης δήλωσε πως η εταιρία προχωρεί σε νέες επενδύσεις σε επενδύσεις σε έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων.