Συνεχείς και τακτικές είναι οι δειγματοληπτικές μετρήσεις των υδάτων σε πολλές περιοχές της χώρας από το ΠΑΚΟΕ, το οποίο παραμένει πρωτοπόρο στη διάγνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης μέσα από τα ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήριά του. Δυστυχώς, το ΠΑΚΟΕ δικαιώνεται καθημερινά που επιμένει σε αυτήν την τακτική, καθώς οι αλλεπάλληλες μετρήσεις που διεξάγει επιβεβαιώνουν ότι σε ορισμένα σημεία η ποιότητα του νερού δεν είναι η ενδεδειγμένη, με το μικροβιακό φορτίο να υπερβαίνει κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Χαρακτηριστικές είναι οι  πρόσφατες (14 Απριλίου του 2020)  μετρήσεις στην περιοχή των Οινόφυτων, της Τανάγρας και της Αυλώνας, καθώς τα συμπεράσματα από τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που ακολούθησαν έδειξαν τα παρακάτω:

  1. Από τα 23 δείγματα στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης με κωδικό εργαστηρίου (075-097), σε ένα δείγμα με αριθμό κωδικό εργαστηρίου 093 και συγκεκριμένα στο Σχηματάρι στο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο, βρέθηκαν τρεις εντερόκοκκοι, αποτέλεσμα το οποίο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Όλα τα υπόλοιπα είναι μηδενικά.
  2. Σε όλα τα δείγματα από ρέματα και λύματα, με κωδικούς εργαστηρίων (063-074) πλην δύο εξευρέσεων (073,074) η θολερότητα βρέθηκε πάνω από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.
  3. Οι τιμές pH βρέθηκαν πάνω από το μέσο όρο των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων. Επίσης, όσο αναφορά τις αναλύσεις σε φωσφορικά, νιτρικά και εξασθενές χρώμιο, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές βρέθηκαν κάτω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
  4. Οι τιμές σε όλα τα δείγματα για τα θεϊκά ιόντα ξεπέρασαν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια.
  5. Όσον αναφορά το COD ( Χημικά Καταναλισκόμενου Οξυγόνου), οι τιμές ήταν κάτω των επιτρεπτών ορίων, εκτός ενός δείγματος με αριθμό κωδικό εργαστηρίου 067 το οποίο βρέθηκε να αγγίζει το ανώτατο επιτρεπτό όριο.
  6. Όσον αναφορά τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων σε ρέματα και λύματα, τα αποτελέσματα βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων.
  7. Στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης, διαπιστώθηκε ότι το pH βρέθηκε πάνω από το ανώτατο όριο των 6,5 και όλες οι υπόλοιπες χημικές παράμετροι ήταν κάτω των επιτρεπόμενων ορίων.

Για όλα τα παραπάνω, το ΠΑΚΟΕ ενημέρωσε αναλυτικά τον δήμαρχο Τανάγρας, Βασίλειο Περγάλια, με τη σχετική επιστολή να κοινοποιείται στον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό. Παράλληλα, το ΠΑΚΟΕ κάλεσε τον δήμαρχο να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία, λαμβάνοντας τα απαιτούμενα μέτρα.

Σημειώνεται πως όλη η προσπάθεια του ΠΑΚΟΕ προσφέρεται δωρεάν προς τους αρμόδιους φορείς και προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Ιστορικό

Ο δήμος Τανάγρας περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Τανάγρας. Η ποιότητα του νερού των περιοχών αυτών είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη καθώς στην ευρύτερη περιοχή εδρεύει μεγάλο μέρος (20%) των βιομηχανιών που λειτουργούν στη χώρα μας.

Τα τελευταία χρόνια είναι γνωστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή από ρύπανση σε εξασθενές χρώμιο, το οποίο βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στα απόβλητα των βιομηχανιών της περιοχής. Το πρόβλημα ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1960 όταν μεταφέρθηκαν εκεί οι βιομηχανικές μονάδες που ως τότε έδρευαν στην Αττική.

Προς τα τέλη της δεκαετίας και κατά τη δεκαετία του 1970, ο Ασωπός χαρακτηρίζεται αγωγός λυμάτων των βιομηχανιών της γύρω περιοχής. Μεγάλη ποσότητα λυμάτων ρυπαίνουν καθημερινά τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, κάνοντας το νερό τοξικό, και βαριά ρυπασμένο με χρώμιο και άλλα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα. Από το 2007 που το πρόβλημα ήρθε στη δημοσιότητα, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες και έχει θεσμοθετηθεί νομικό πλαίσιο σχετικά με τα απόβλητα των βιομηχανιών και τα όρια των ρύπων.

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ