Από επτά χρόνια πέφτουμε στα δύο και σε λίγο στο εξάμηνο. Αυτή είναι η πολιτική της ΕΕ για τα γενετικά τροποποιημένα από την Αμερική. Όσο αντέξαμε… αντέξαμε! Η Ευρώπη των λαών είναι αυτή!

          Ευελπιστώντας σε μία μικρή εμπορική συμφωνία μέχρι τις 18 Μαρτίου με τις ΗΠΑ, οι Βρυξέλλες  προσφέρονται να διευκολύνουν τις αμερικανικές εξαγωγές γενετικά τροποποιημένων προϊόντων προς την κοινοτική αγορά.

          Η πρόεδρος της Κομισιόν σχεδιάζει την αλλαγή του μηχανισμού ελέγχων που αρχικά είχε συσταθεί για το σκοπό αυτό, δηλαδή να καθυστερεί όσο μπορεί την έγκριση εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά, προϊόντων που ανταγωνίζονται τα ευρωπαϊκά, όπως σιτάρι και καλαμπόκι. Στόχος είναι η EFSA να δίνει εγκρίσεις εντός δύο ετών – τέτοια ρύθμιση υπάρχει στην αντίστοιχη συμφωνία μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Όπως έχει η κατάσταση σήμερα, χρειάζονται 7,5 χρόνια προκειμένου ένα γενετικά τροποποιημένο αμερικάνικο προϊόν να φτάσει στην αγορά της ΕΕ. Σύμφωνα με αμερικάνικους υπολογισμούς αυτό ισοδυναμεί με απώλεια περί τα 2 δις. δολάρια. Θα ακολουθεί και νέος κύκλος ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών-μελών που μπορεί να διαρκέσει επιπλέον τρία χρόνια.

Κατηγορίες: KATAΝΑΛΩΤΗΣ