ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΛΑΡΙΣΑ… ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ… ΡΥΠΑΝΣΗ

          Όταν πριν από δεκαπέντε (15) χρόνια το ΠΑΚΟΕ είχε πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη μελέτη για τη ρύπανση της Λάρισας και του Πηνειού ποταμού εξαιτίας πολλών παράνομων δραστηριοτήτων στον ποταμό, η μελέτη 280 σελίδων παρέμεινε στα συρτάρια του τότε Δημάρχου Τζανακούλη και δεν έχει πληρωθεί ακόμα.

          Τότε είχαμε επισημάνει το τεράστιο πρόβλημα της ρύπανσης του ποταμού γιατί από αυτόν υδρεύεται η Λάρισα και οι γύρω δήμοι. Διαβάζοντας σήμερα την ειδησεογραφία στην «Ύπαιθρο» διαπιστώνουμε ότι διοικητικές και νομικές πράξεις που έπρεπε να γίνουν από τότε, υλοποιούνται δειλά-δειλά σήμερα και πιστεύουμε ότι ο περιφερειάρχης θα προχωρήσει πιο βαθιά στο πρόβλημα.

          Ελαιουργεία, τυροκομικές και κτηνοτροφικές μονάδες του Νομού Λάρισας συνεχίζουν να ρυπαίνουν τα κοντινά ποτάμια που καταλήγουν στον Πηνειό από όπου υδρεύεται η Λάρισα. Τέτοιοι ρυπαντές συνελήφθησαν πρόσφατα από συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Για αυτή τους τη συμπεριφορά στάλθηκαν στον εισαγγελέα οι πρόεδροι δύο τυροκομείων και ενός σφαγείου.

          Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρει ότι κάποιες επιχειρήσεις αν και έχουν βιολογικό καθαρισμό, δεν τον λειτουργούν λόγω κόστους και περιμένουν να βρέξει για να εναποθέσουν τα απόβλητα σε ποταμούς. Η περιφέρεια δεν πρόκειται να δείξει καμία ανοχή στους ρυπαντές και θα επιβάλλει τα μεγαλύτερα κατά το δυνατόν πρόστιμα.