Πρόστιμο 800.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην 3Ε Coca-Cola, κρίνοντας ότι η εταιρεία παρεμπόδισε ελέγχους σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζει στη διακίνηση αναψυκτικών και την τήρηση ή μη των κανόνων ανταγωνισμού.

Μετά από έρευνες, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι από κινητά τηλέφωνα και λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπαλλήλων της 3Ε Coca-Cola είχαν διαγραφεί μηνύματα που αφορούσαν τα επίμαχα θέματα των ελέγχων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου διαπιστώθηκε ότι:

1. Η εταιρία COCA COLA και ενεργά οι υπάλληλοί της (φυσικά πρόσωπα) παραβίασαν το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, καθώς έλαβαν χώρα μετακινήσεις και διαγραφές μηνυμάτων από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φυσικών προσώπων που ήταν υπάλληλοι της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο υποκατάστημά της στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου στελεχών της Γ.Δ.Α.

Λαμβανομένου υπόψη όλων των στοιχείων του φακέλου, αλλά και των προτάσεων ενεργού συνεργασίας που προτάθηκαν τόσο από την εταιρία COCA COLA, όσο και από τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, η Ε.Α. αποφάσισε τα εξής:

2. Επέβαλε στην εταιρία COCA COLA πρόστιμο 800.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.

3. Δεν επέβαλε πρόστιμο στα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα

Κατηγορίες: KATAΝΑΛΩΤΗΣ