Από λόγια πάμε καλά. Πως μπορεί να επιτευχθούν τα παρακάτω όταν κάθε χρόνο παράγονται 180-200 νέα χημικά φυτοφάρμακα και 20-30 χημικά λιπάσματα. Ο έλεγχος στον στάβλο είναι σχεδόν ανύπαρκτος και λειτουργεί για περισσότερη παραγωγή σε βάρος της ποιότητας. Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι πρέπει οι αγρότες να αφυπνιστούν.

          Είναι πλέον αποδεκτό ότι η εντατικοποίηση στη γεωργία οδηγεί σε ρύπανση των φυσικών πόρων. Οι πιο γνωστές αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής τροφίμων στο περιβάλλον είναι η επιβάρυνση με φυτοφάρμακα, λιπάσματα και τα αέρια θερμοκηπίου από την εντατική εκτροφή παραγωγικών ζώων. Οι συνέπειες αφορούν το περιβάλλον καθώς επίσης και τη δημόσια υγεία. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση και η διαταραχή της βιοποικιλότητας.

          Πρέπει να αναφερθεί ότι οι αγρότες είναι τα πρώτα θύματα της απώλειας της βιοποικιλότητας, της διάβρωσης του εδάφους, της κατασπατάλησης των νερών καθώς και της αύξησης της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η στρατηγική «Από το χωράφι και τον στάβλο στο τραπέζι» δεν είναι νέα, καθώς διατυπώθηκε για πρώτη φορά ως αντιμετώπιση στην περίπτωση του σκανδάλου με την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών.

          Το ζητούμενο είναι αν εφαρμόζονται οι πολιτικές που έχουν κατά καιρούς εξαγγελθεί ή ακόμη αν η μία πολιτική είναι αντίθετη σε κάποια άλλη.

          Ως παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η περίπτωση της γλυφοσάτης και το εμπορικό σκεύασμα που  την περιέχει, Roundup. Η γλυφοσάτη ως ενδοκρινικός διαταράκτης  προκαλεί αποδεδειγμένα καρκίνο, ενώ οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι η ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Προκειμένου η ΕΕ να είναι συνεπής θα έπρεπε να απαγορεύσει το σκεύασμα αυτό και δεν θα άφηνε περιθώρια στην Bayer/Monsanto να πουλήσει για μερικά ακόμα χρόνια «τον καρκίνο» στους Ευρωπαίους πολίτες και ένα ρυπαντή για το περιβάλλον. Ευθύνη έχουν και οι αγρότες που δεν θέλουν την απαγόρευση κυκλοφορίας του Roundup, γιατί θα μειωθούν οι αποδόσεις και συνεπώς τα κέρδη τους. Επίσης όπως διαδηλώνουν αρνούμενοι ότι η εντατική γεωργία και κτηνοτροφία συντελούν στην κλιματική αλλαγή.

          Όσο αφορά το μέλλον, η πρόταση για την αγροτική πολιτική μετά το 2020 κυριαρχείται από τρεις άξονες: μέριμνα για το περιβάλλον, δράση για το κλίμα και προστασία της βιοποικιλότητας.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ