Όσοι προλάβετε τρέξτε. Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η συναλλαγή με τους πολίτες.

          Πρέπει να τελειώσει επιτέλους το Δασολόγιο και το Κτηματολόγιο, γιατί κάθε… χρόνο θα έχουμε τα ίδια.

Η προθεσμία υποβολής τακτοποίησης αυθαιρέτων χωρίς πρόστιμο είναι  η 1η Ιουλίου 2020. Η ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση προβλέπει επιβάρυνση 20% , καθώς επίσης επιπλέον 5% για κάθε έτος μη τακτοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να τακτοποιήσουν κανένα αυθαίρετο μετά τον Ιούλιο 2020  και επίσης δεν τακτοποιούνται  αυθαίρετα σε παραλίες, αιγιαλούς, δάση και περιοχές Natura. Το έτος κατασκευής ενός αυθαίρετου αποδεικνύεται μόνο με επίσημα δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες σε συνδυασμό με την τεχνική τεκμηρίωση του μηχανικού.

          Προκειμένου για το τελικό κόστος τακτοποίησης, εφαρμόζονται μια σειρά κοινωνικών κριτηρίων ούτως ώστε να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα με μικρότερο πρόστιμο. Τα κριτήρια είναι τα παρακάτω:

  1. Μακροχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης. Αυτοί της πρώτης κατηγορίας πληρώνουν το 30% του προστίμου και αυτοί της δεύτερης το 20%. Τονίζεται ότι χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι δεν έχουν καμία μείωση προστίμου.
  2. Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 80.000 ευρώ
  3. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και πιο συγκεκριμένα:
  4. Έκπτωση 85% για τακτοποίηση κατοικίας  (ανεξάρτητα αν είναι κύρια ή άλλη κατοικία). Η έκπτωση αφορά ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από άτομα αυτής της κατηγορίας με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ.
  5. Έκπτωση 80% για τακτοποίηση μόνο της κύριας κατοικίας. Παρέχεται για ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από άτομα αυτής της κατηγορίας.
  6. Παλιννοστούντες ομογενείς με εγγραφή στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας.
  7. Μονογονεϊκές οικογένειες με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000 ευρώ.
  8. Σε όσους προχωρήσουν στην εκπόνηση στατικής μελέτης. Η έκπτωση εξαρτάται από την περιοχή και τη σεισμικότητα.
  9. Σε όσους ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών  τους αναλογεί έκπτωση 50% ή 30% ανάλογα με τα τετραγωνικά.