Είναι προφανές όπως διαβάζετε παρακάτω ότι παγκοσμίως τα σκουπίδια και η διαχείρισή τους από τους χρυσούς σκουπιδάρχες είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα διαμαρτύρεται για αυτό, επειδή πιστεύει ότι το προϊόν αυτό είναι κοινωνικό  «αγαθό» και πρέπει να επιστρέφει στους απλούς πολίτες και όχι στους χρυσοθήρες.

          Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας -Θράκης προχωράει σε Διεθνή Διαγωνισμό για τη λειτουργία τοπικών μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, δηλαδή παραχωρεί τη μεταφορά σκουπιδιών σε εργολάβο. Έτσι οι ιδιωτικοί εργολάβοι κερδίζουν συνεχώς, ενώ οι πολίτες καλούνται να πληρώνουν υψηλά ανταποδοτικά τέλη.

          Ο κύριος Ποτόλιας , επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Καβάλας , ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρώτοι έρχονται οι τζίροι για τα ναρκωτικά και τη λευκή σάρκα και ακολουθούν τα απορρίμματα.

          Ο εθνικός σχεδιασμός ακολουθεί την σχετική οδηγία της ΕΕ σύμφωνα με την οποία το σκουπίδι είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται.  Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.   Α.Α.Ε) που λειτουργεί καθαρά ως Α.Ε. υποστηρίχτηκε  από την Περιφέρεια και  έφερε τα πράγματα σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή οι πολίτες πρέπει να πληρώσουν ξανά για κάτι που έχουν ήδη πληρώσει. Από τις πολιτικές δυνάμεις σχεδόν όλες δέχονται την ανταποδοτικότητα που, όπως την εννοούν, αν θέλει ο πολίτης να έχει καθαρή πόλη πρέπει να ξαναπληρώσει. Το θέμα έχει και άλλη προέκταση, δηλαδή παρά τους άμεσους και έμμεσους φόρους που είναι πολύ μεγάλα ποσά , αυτά τα ποσά δεν επιστρέφονται στους Δήμους και τις Περιφέρειες  για να έχουμε καθαριότητα, σχολεία κλπ., αλλά δίνονται ως κίνητρα προκειμένου να γίνουν επενδύσεις που θα φέρουν ανάπτυξη.