Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ… ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;

          Από προγράμματα στα χαρτιά έχουμε πήξει. Από πρακτικές εφαρμογές δεινοπαθούμε. Άραγε πότε θα υλοποιηθεί κάτι, που θα έχει αποτέλεσμα στον απλό πολίτη και να μην πεθαίνουν κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη 550 συνάνθρωποί μας, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει τονίσει και έχει αποδείξει μετρώντας ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο, ιδιαίτερα στην βιομηχανική περιοχή και στο κέντρο.

          Στη  Θεσσαλονίκη και  άλλες τέσερις ευρωπαϊκές πόλεις, την Αλμέρια (Ισπανία), την Μπιντκότζ (Πολωνία), τη Λειψία (Γερμανία) και το Πλύμουθ (Αγγλία) θα εφαρμοστεί η μεθοδολογία του έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe» και έχει διάρκεια τεσάρων ετώνλέγεται «2050 Climate-friendly Mobility in Cities».Το πρόγραμμα έχει στόχο τη μείωση εκπομπών CO2 μέσα από τις αστικές μετακινήσεις και τη δημιουργία κινητικότητας φιλικής προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές των πόλεων αυτών, μεγάλο ρόλο στις εκπομπές κατέχουν οι αστικές μετακινήσεις με δημόσια και ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

          Το ζητούμενο από το πρόγραμμα αυτό είναι να ελέγξει αν τα πακέτα μέτρων που θα προσδιορίσουν οι πόλεις θα προάγουν την αποτελεσματική χρήση γης και θα οδηγήσουν στην μείωση του CO2 .Έτσι θα προωθηθούν μέτρα που προτρέπουν τους πολίτες να μετακινούνται με τα πόδια ή με ποδήλατο αλλά και στην καθαρή τεχνολογία όπως η ηλεκτροκίνηση.