ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ… ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ… ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΧΕΣ

          Εάν το μοντέλο διαχείρισης των σκουπιδιών παραμείνει στο παλαιό της διαπλοκής και δεν αλλάξει χέρια ιδιαίτερα στα συστήματα διαχείρισης τότε το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο και χειρότερο. Το ΠΑΚΟΕ επειδή πιστεύει ότι η διαχείριση των σκουπιδιών χρειάζεται «αποκέντρωση» όχι με εργοστάσια αλλά με ΚΔΑΥ και κομποστοποίηση  γιατί έχει επεξεργαστεί όλα τα στοιχεία 20 χρόνια τώρα. Αυτό εάν δεν γίνει θα καταναλώσουμε πολλά εκατομμύρια ευρώ και  η ανακύκλωση θα…πέφτει.

          Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα φέρει μόνιμη και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων  στο νομό. Το σχέδιο στηρίζεται σε έντεκα  βασικούς πυλώνες:

 1. Αναθεωρείται η μελέτη περιφερειακού σχεδιασμού με επαναπροσδιορισμό των στόχων όσο αφορά την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
 2. Θα μοιραστούν στους Δήμους 10.000 καφέ κάδοι και 80 απορριμματοφόρα.
 3. Ιδρύεται Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης στο οποίο ο κάθε πολίτης θα μπορεί να βλέπει τους στόχους και τα αποτελέσματα σχετικά με την ανακύκλωση και τη συλλογή βιοαποβλήτων.
 4. Στηρίζει τους Δήμους με 1,4 εκατ. ευρώ έτσι ώστε να προχωρήσουν στην αναθεώρηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.
 5. Ξεκίνησε η λειτουργία Help Desk  προκειμένου να στηριχθούν οι Δήμοι κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης.
 6. Θα λειτουργήσουν 60 κινητά σημεία  που θα συλλέγουν ανακυκλώσιμα υλικά και θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό στους πολίτες.
 7. Αναβαθμίζεται ο ΕΜΑΚ Λιοσίων ώστε να είναι σε θέση να επεξεργάζεται την αυξημένη ποσότητα βιοαποβλήτων που θα κατευθύνονται εκεί αφού δεν θα στέλνονται για θάψιμο χωρίς επεξεργασία στη Φυλή, πρακτική που εφαρμόζεται σήμερα.
 8. Θα κατασκευαστούν τρεις νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων . Επίσης, σε συνεργασία με τους Δήμους αναζητούνται κατάλληλοι χώροι για δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων.
 9. Δημιουργούνται 1.000 σημεία ανακύκλωσης σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, εκκλησίες, αθλητικούς χώρους.
 10.  Τίθενται στη διάθεση των Δήμων μεγάλα «ανοικτά» containers που θα λειτουργούν ως κινητά «πράσινα» σημεία όπου θα γίνεται σε τοπικό επίπεδο η συλλογή ογκωδών αντικειμένων και «πράσινων»  απορριμμάτων.
 11. Σχεδιάζονται εκστρατείες ενημέρωσης των πολιτών.