Η Ελλάδα εισάγει το 70% των χοιρινών που καταναλώνει από την Ολλανδία και το Βέλγιο. Εν τούτοις οι Δήμιοι Ολλανδοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα μπροστά στα κέρδη που εισπράττουν και στον χρόνο που κερδίζουν.

          Το ΠΑΚΟΕ, το 2005 βρέθηκε στο Άμστερνταμ τότε με το πρόβλημα των τρελών αγελάδων, όπου σε κλιβάνους έβαζαν προς καύση τις αγελάδες και τα κατάλοιπα της καύσης τα ανακάτωναν με τα σύμμεικτα σκουπίδια.

          Εν τούτοις η βία και η «κτηνώδης» συμπεριφορά στα ζώα απαγορεύεται από την «Carta» του ΟΗΕ.

          Το ΠΑΚΟΕ ξεκινά έρευνα στα ελληνικά σφαγεία για να διαπιστώσει τι ακριβώς συμβαίνει και στην Ελλάδα.

Πολλές  παραβίασεις διαπίστωσαν οι επιθεωρητές της αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων σε εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται το 90% των σφαγείων χοίρων της χώρας. Σύμφωνα με την αναφορά τους βρέθηκαν ζώα με κατάγματα και κομμένους μύες, κάποια τόσο αδύναμα που δεν μπορούσαν να περπατήσουν και άλλα που παρέμειναν για μέρες μέσα στις κοπριές τους.

Εν τούτοις, οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων άσκησαν κριτική στην αρμόδια αρχή κρίνοντας πως υπήρξαν μάλλον επιεικείς με τις διαπιστωθείσες κακοποιήσεις. Ισχυρίζονται, επί παραδείγματι,  ότι είδαν ζωντανό χοίρο να βυθίζεται σε καυτό νερό 60 βαθμών.

Από την πλευρά τους οι αρχές αντιτείνουν πως ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο υιοθέτησαν αυστηρότερες δράσεις για την παραβίαση των κανόνων ευζωίας κατά την διάρκεια της μεταφοράς και σφαγής.

Κατηγορίες: ΔΙΑΤΡΟΦΗ