Το ΠΑΚΟΕ από το 1979 που ιδρύθηκε έχει πραγματοποιήσει με τα ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήρια που διαθέτει, τριακόσιες σαράντα (340) μελέτες σε κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ύστερα από καταγγελίες πολιτών και φορέων για τις ακτινοβολίες που εκπέμπουν.

          Επίσης έχει επισημάνει επανειλημμένα και έχει πραγματοποιήσει έρευνα για τη ραδιενέργεια στα τσιμέντα ιδιαίτερα του ΤΙΤΑΝ, εξαιτίας της ιπτάμενης τέφρας που χρησιμοποιείται από τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και σταθεροποιητή στα κλίνκερ του τσιμέντου.

          Για αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει στο ταχύτατο αιώνα της τεχνολογίας που ζούμε, να αυτοπροστατευόμαστε και αυτό μπορεί να γίνει με την αντικειμενική ενημέρωση.

          Στην εποχή μας «βομβαρδιζόμαστε» από ακτινοβολία η οποία προέρχεται τόσο από φυσικές πηγές όσο και από τεχνητές πηγές. Στις πρώτες ανήκουν η κοσμική ακτινοβολία που προέρχεται κυρίως από τον ήλιο, τη γήινη ακτινοβολία και την εσωτερική ακτινοβολία μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Στις τεχνητές πηγές ακτινοβολίας περιλαμβάνονται αυτές που προέρχονται από ιατρικές πηγές και την πυρηνική βιομηχανία. Από την ακτινοβολία που δεχόμαστε, το 85% είναι φυσική και το υπόλοιπο τεχνητή. Οι ακτινοβολίες διακρίνονται σε ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες. Η ιοντίζουσα είναι υψηλής ενέργειας και μπορεί να ιοντίσει άτομα και μόρια και να σπάσει έτσι τους χημικούς δεσμούς με βλαπτική δράση στο DNA των ζωντανών οργανισμών.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας και κινητά

          Οι ραδιοσυχνότητες εκπέμπουν μη ιοντίζουσα ακτινοβολία με αποδεδειγμένα θερμικά αποτελέσματα στο χρήστη. Μελέτες που έγιναν δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ έντονης χρήσης κινητού τηλεφώνου και ανάπτυξης καρκίνου στον εγκέφαλο. Η ισχύς του κινητού εξαρτάται από την ισχύ του σήματος. Όπου υπάρχει κακό σήμα αυξάνεται η έκθεση του χρήστη γιατί το κινητό εκπέμπει με αυξημένα επίπεδα ισχύος. Με την αύξηση της απόστασης από το κινητό, μειώνεται η έκθεση του χρήστη. Τα ραδιοκύματα ανακόπτονται από τα δομικά στοιχεία, φυσικά και τεχνητά εμπόδια.

          Η ένταση της ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας μειώνεται με την απόσταση. Έτσι έχει βρεθεί ότι για  απομάκρυνση ενός μέτρου από την κεραία, η έκθεση μειώνεται κατά ¼ σε σχέση με τη μέγιστη έκθεση στο σημείο επαφής.

Το ραδόνιο

          Το ραδόνιο  86Rn δημιουργεί ιοντίζουσα ακτινοβολία και πρόκειται για ένα ραδιενεργό, άχρωμο, άοσμο, άγευστο ευγενές αέριο που συναντάται στα πετρώματα της γης αλλά και στα οικοδομικά υλικά. Το ραδόνιο που προέρχεται από το έδαφος και τα δομικά υλικά εισέρχεται στο εσωτερικό των κτιρίων μέσω μικρορωγμών στα τσιμεντένια δάπεδα, στους τοίχους και στους σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα ισότοπα του  ραδονίου επικάθονται στους πνεύμονες και μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ της αναπνοής ραδονίου και της εμφάνισης καρκίνου  του πνεύμονα. Το ραδόνιο είναι παγκοσμίως η πιο σημαντική πηγή έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ο ΠΟΥ το κατατάσσει στην ίδια κατηγορία με το τσιγάρο.

Το πολώνιο

          Το πολώνιο  210 Po βρίσκεται κυρίως στα θαλασσινά και στα φύλλα του καπνού, είναι πολύ τοξικό για τον άνθρωπο καθώς εκπέμπει ιοντίζουσα ακτινοβολία με τη μορφή σωματιδίων άλφα με ημίσεια ζωή 138,4 ημέρες. Στους καπνιστές το πολώνιο απορροφάται από τους πνεύμονες οι οποίοι εκτίθενται σε σημαντική ακτινοβολία η οποία προστίθεται στη βλαπτική δράση άλλων τοξινών του καπνού. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες καπνού βρήκαν πως το πολώνιο επικάθεται στα φύλλα του καπνού και προσπάθησαν για 40 χρόνια να απομακρύνουν τη ραδιενεργό ουσία από τα καπνικά προϊόντα αλλά απέτυχαν.

Μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος

          Τα μηχανήματα τεχνητού μαυρίσματος εκπέμπουν υπεριώδη ακτινοβολία που βρίσκεται στο όριο μεταξύ της ιοντίζουσας και μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Η εκπομπή γίνεται από τους λαμπτήρες και εκπέμπουν ακτινοβολία UVA και UVB, με την ένταση της UVA να μπορεί να γίνει έως 15 φορές ισχυρότερη από την ηλιακή ακτινοβολία.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ