Το ΠΑΚΟΕ παρακολουθεί εδώ και δέκα χρόνια την ιστορία του εργοστασίου των σκουπιδιών στην Ήπειρο.

          Πολλές φορές μάλιστα έχει εμπλακεί στις διαμάχες μεταξύ των Δημάρχων. Γιατί δυστυχώς ισχύει ακόμη το ρηθέν «τα σκουπίδια μακριά από το σπίτι μου και όπου… πάνε» το οποίο με αγανάκτηση για μια ακόμα φορά καταγγέλουμε επειδή πιστεύουμε ότι αυτή η «διαπλοκή» των πολιτών πρέπει να σταματήσει.

          Ο πρόεδρος του  Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (ΦΟΔΣΑ) Ηπείρου είχε ενημερώσει με επιστολή τους δημάρχους των πόλεων της περιοχής για τις κινήσεις που χρειάζονται να γίνουν , αλλά με προδιαγεγραμμένη τη διαφωνία κάποιων δημάρχων θα πρέπει να μπούνε σε ζητήματα ουσίας.

          Ο δήμαρχος Αρταίων  έθεσε το θέμα του επιμερισμού του κόστους μεταφοράς  μεταξύ των 18 δήμων της Ηπείρου.  Πρότεινε να υπάρξει ενιαία τιμολογιακή πολιτική στο κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων στο εργοστάσιο επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων για όλους τους δημότες της Ηπείρου, ανεξάρτητα από την απόσταση της κάθε πόλης από το εργοστάσιο.  Στην πρόταση αυτή αντέδρασαν ο δήμαρχος Ιωαννιτών αλλά και άλλων πόλεων που βρίσκονται πιο κοντά στο εργοστάσιο. Για τα Ιωάννινα όμως για παράδειγμα, το κόστος είναι μεγαλύτερο γιατί στέλνουν μεγαλύτερες ποσότητες στο εργοστάσιο.

          Ακόμα και αν λειτουργήσουν οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων το κόστος θα παραμείνει υψηλό γιατί εκτός από τη μεταφορά θα στοιχίζει και το τέλος εισόδου στο Ελευθεροχώρι.  Μάλιστα, όταν θα υπάρξει και το κόστος μεταφοράς του υπολείμματος στους ΧΥΤΥ οι δήμοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη κόστος. Σημειώνουμε ότι αυτό ήταν ήδη γνωστό στους δημάρχους και τους τοπικούς άρχοντες, αλλά προκειμένου να μην  έχουν πολιτικό κόστος στις περσινές εκλογές,  μπλοκάριζαν τη συζήτησή του.

          Ως λύση στο πρόβλημα των δήμων φαντάζει να είναι καταρχήν η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης  και η εφαρμογή των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, έτσι ώστε να  μειωθεί ο όγκος που θα μεταφερθούν στο εργοστάσιο. Στους όρους  εκτέλεσης και λειτουργίας του εργοστασίου προβλέπεται ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα 85.000 τόνων απορριμμάτων με 50 ευρώ ανά τόνο , κάτι που δεν είναι μικρό έξοδο για τους δήμους μαζί με το κόστος μεταφοράς των υπολειμμάτων στους ΧΥΤΥ με 20 ευρώ ανά τόνο.

          Το βέβαιο είναι πως αν μεγαλώσει ο αριθμός των δημάρχων που κινούνται με μόνο γνώμονα το συμφέρον της πόλης τους και όχι με βάση το κοινό καλό, θα δυσκολευθεί η εύρεση λύσης στο πρόβλημα.