Το ΠΑΚΟΕ προσπαθεί εδώ και καιρό να δημιουργήσει οικολογική συνείδηση σε αυτούς που ρυπαίνουν και σε αυτούς που ρυπαίνονται.

Εν τούτοις διαπιστώνεται ότι η οικολογική συνείδηση πρέπει να ξεκινάει από αυτούς που κυβερνούν τον πλανήτη και να μεταφέρεται σε αυτούς που ρυπαίνονται.

Η ουδέτερη κλιματική οικονομία πρέπει να ξεκινήσει όχι μόνο με τους περιορισμούς στα πάσης μορφής καυσαέρια που παράγονται αλλά και στην πολιτική διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων.

Πρέπει να γίνει μία σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων και όχι μεμονωμένες ενέργειες. Δεν μπορούν οι ΗΠΑ με το 30% του παγκόσμιου πλούτου να απέχουν από τα δρώμενα για το κλίμα και από την άλλη η Κίνα με το 15% του παγκόσμιου πλούτου να έχει σαν καύσιμο το λιθάνθρακα.

Η Ελλάδα με το 0,24% του παγκόσμιου πλούτου δεν μπορεί παρά να είναι ο φτωχός συγγενής σε μία ουτοπία που λέγεται πράσινη ελπίδα.

Η Ε.Ε. σκοπεύει να προσπαθήσει να συγκεντρώσει ποσό τουλάχιστον 1 τρις ευρώ την επόμενη δεκαετία για να τα επενδύσει στο μετασχηματισμό της οικονομίας της κάνοντας στροφή στην «κλιματικά ουδέτερη» οικονομία και μηδενισμό των εκπομπών καυσαερίων μέχρι τα μέσα του αιώνα. Προβάδισμα σε αυτές τις βιώσιμες επενδύσεις θα έχει ο δημόσιος τομέας αλλά πρέπει να συμμετέχουν και ιδιωτικοί φορείς.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μετατραπεί σε μία τράπεζα για το κλίμα, καθώς θα διπλασιάσει τα δάνεια που θα χορηγεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής  αλλαγής.

Η μετάβαση σε μια «κλιματικά ουδέτερη» οικονομία ξεκινάει από φέτος με πιο αυστηρούς περιορισμούς στις εκπομπές καυσαερίων των βιομηχανιών, από τις αυτοκινητοβιομηχανίες μέχρι τις χημικές βιομηχανίες, με την αναθεώρηση της φορολογίας στην ενέργεια, με πράσινες μεθόδους στην αγροτική παραγωγή και πιθανόν με περιβαλλοντικό φόρο στις εισαγωγές.

Η Ε.Ε. είναι υπέρμαχος της παγκόσμιας εκστρατείας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής παρόλο που από τη μία οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και από την άλλη η Κίνα συνεχίζει να οικοδομεί μονάδες παραγωγής  που λειτουργούν με λιθάνθρακα. Πέρα από την οικολογική πλευρά του εγχειρήματος, οι αρμόδιοι της  Ε.Ε. ελπίζουν πως θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ