Το ΠΑΚΟΕ από τα παρακάτω σημειώνει ότι πραγματικά εάν έστω τηρηθεί και το 10% από αυτά που γράφονται στην οδηγία αυτή τότε σίγουρα τα πλαστικά θα αρχίσουν να ελέγχονται, να ανακυκλώνονται και να παράγονται δευτερογενή προϊόντα.

          Εδώ και δεκαπέντε χρόνια το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται για την ανεξέλεγκτη τακτική των βιομηχανιών πλαστικών που δυστυχώς και οι κυβερνήσεις που πέρασαν δεν έδωσαν τη δέουσα σημασία για αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεσος και ενδελεχής έλεγχος στην εφαρμογή της οδηγίας αυτής.

          Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας παρουσίασε τις υποχρεώσεις των εταιρειών που τοποθετούν προϊόντα στη ελληνική αγορά, τονίζοντας ότι για τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας που τροφοδοτούν με υλικά την εφοδιαστική αλυσίδα είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους σε ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) για τα δευτερογενή και τριτογενή υλικά συσκευασίας εν όψει της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων – οδηγία 2018/852- και την υιοθέτησή της από την ελληνική πολιτεία.

          Η μη εγγραφή των υπόχρεων εταιρειών σε ΣΣΕΔ και η μη τήρηση των υποχρεώσεων επισύρουν υψηλά πρόστιμα (έως 1.000.000 ευρώ) και σε ορισμένες περιπτώσεις ποινές φυλάκισης. Αν κάποιος υπόχρεος παραγωγός δεν έχει εγγραφεί στο ΕΜΠΑ (Εθν ικό Μητρώο Παραγωγών) δεν έχει δικαίωμα να διαθέτει ούτε να διακινεί μέσω τρίτων το προϊόν στην αγορά. Στο ΕΜΠΑ πρέπει να εγγραφούν υποχρεωτικά οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών, οι παραγωγοί ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι παραγωγοί οχημάτων , ελαστικών και λιπαντικών ελαίων.

          Για τις εταιρείες που παράγουν πλαστικές σακούλες μεταφοράς, υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις σακούλες με σήμανση που θα φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό ΕΜΠΑ σε εμφανές σημείο της σακούλας.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ