Το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται γιατί επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια σε προτάσεις που δεν έχουν ποτέ σωστό αποτέλεσμα.

          Η συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα έχει χιλιοειπωθεί αλλά ποτέ δεν ακούσαμε ή δεν διαβάσαμε τις προτάσεις που εδώ και δέκα χρόνια κάνει το ΠΑΚΟΕ για να υπάρξουν μικρές μονάδες ΚΔΑΥ και κομποστοποίησης σε 2-3 όμορους δήμους με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί η σημερινή τραγική κατάσταση.

          Στην αναθεώρηση του σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων προχωράει ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο καινούριος σχεδιασμός θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες χωροθετήσεις για τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και νέους ΧΥΤΥ ή αν θα μεταθέσει στο μέλλον τη λήψη των δύσκολων αποφάσεων.

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικης δίνει τις κατευθύνσεις στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων ανά κατηγορία, καλύπτοντας από την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση έως άλλες μορφές ανάκτησεις και την τελική διάθεση (ταφή) στις οκτώ περιφερειακές ενότητες της Αττικής. «Δεδομένης της σημαντικής απόκλισης και μη επίτευξης των στόχων του ΠΕΣΔΑ για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατά τα ετη 2017-2019 είναι άμεση η ανάγκη για αλλαγές και προσαρμογές που θα είναι συμβατές με την επικείμενη αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού (2020) εξαιτίας της υποχρεωτικής εναρμόνισης της Ελλάδας με τις νέες αναθεωρημένες οδηγίες αποβλήτων της Ε.Ε. για την κυκλική οικονομία» αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Με βάση πρόσφατες εξαγγελίες, ο νέος εθνικός σχεδιασμός θα δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε όλα τα στάδια της διαχείρισης απορριμμάτων ενώ θα επιτρέπει την κατασκευή εργοστασίων καύσης για παραγωγή ενέργειας.

          Δύο είναι τα βασικά θέματα που ανακύπτουν. Το μεν πρώτο είναι οι ποσοτικοί στόχοι που θα τεθούν για χωριστή συλλογή , ανακύκλωση και μείωση της ταφής. Το δεύτερο είναι αν ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει χωροθετήσεις για τις απαραίτητες υποδομές.