Γραμμένα… τ’ Άγραφα

Οι ανεμογεννήτριες για το ΠΑΚΟΕ αποτελούν μία διαχρονική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

          Όμως οι συντεχνίες, οι κατ’ αντιγραφή μελέτες και η έλλειψη ενημέρωσης του πληθυσμού αποτελούν παράγοντα αναστολής της λειτουργίας των ανεμογεννητριών.

          Αυτά πρέπει να ξεπεραστούν και να λειτουργήσουν οι ανεμογεννήτριες που τις χρειαζόμαστε.

          Οι κάτοικοι στα Άγραφα διαμαρτύρονται και αντιστέκονται στη δημιουργία αιολικού πάρκου, ενώ έχουν στο πλευρότους οικολογικές οργανώσεις που εξηγούν για ποιούς λόγους δεν πρέπει να συνεχιστούν τα έργα.  Παρόμοια γεγενότα έχουν συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Κάρυστος και πολλα νησιά του Αιγαίου.

          Στη Δανία όμως, το 47% του ηλεκτρικού ρεύματος για το 2019 προήλθε από αιολική ενέργεια. Η χώρα αυτή έχει ως στόχο το 2035 να παράγεται το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

          Όσο αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων, συμβαίνουν τα ίδια καθώς καμία πόλη και κανένα χωριόδε θέλει τα απορρίμματα κοντά του. Έτσι, συνεχίζεται η λειτουργία της Φυλής και πολλών άλλων χωματερών.

          Αυτά, τη στιγμή που στη Σόφια υπάρχει ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο όπου καταλήγουν όλα τα απορρίμματα , διαχωρίζονται και ακολούθως ανακυκλώνονται.

          Το πρώτο όμως που πρέπει να γίνει στη χώρα μας είναι να αλλάξουν οι παθογένειες, οι συνήθειες των πολιτών και η ρητορική των κομμάτων. Μπορεί έτσι να γίνει η μετάβαση σε μία εποχή που το ηλεκτρικό ρεύμα θα παράγεται από ΑΠΕ και τα σκουπίδια θα ανακυκλώνονται και θα αξιοποιούνται.

Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ