Επικροτούμε τις προσπάθειες αλλά χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση ο πληθυσμός.

Ενδεικτική της μεγάλης ανησυχίας του επιστημονικού κόσμου αναφορικά με την κατάσταση προστασίας και το μέλλον των θαλάσσιων θηλαστικών στον πλανήτη, καθώς αυτά αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση από την ανθρωπογενή δραστηριότητα είναι η πρωτοφανής διεθνής συμμετοχή στο 190 Παγκόσμιο Συνέδριο Θαλάσσιων Θηλαστικών (19th World Marine Mammal Conference) με τίτλο «Μαζί για την Επιστήμη και την Προστασία», το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο για τα θαλάσσια θηλαστικά με 2.500 συμμετέχοντες από 95 χώρες του πλανήτη.

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» συμμετείχε στο συνέδριο και παρουσίασε 4 επιστημονικές ανακοινώσεις με θέμα:

  • τη μελέτη της συμπεριφοράς της Μεσογειακής φώκιας στο ΒΑ Αιγαίο
  • τη νέα μεθοδολογία που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» για την ανάλυση των μικροπλαστικών σε εκβρασμένα θαλάσσια θηλαστικά 
  • την ανάλυση της διατροφικής οικολογίας θαλάσσιων θηλαστικών που έχουν βρεθεί νεκρά στις ακτές του ανατολικού Αιγαίου
  • Το Καταφύγιο Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου ως λύση για τα δελφίνια που θα ελευθερώνονται από την αιχμαλωσία

Το μήνυμα που προέρχεται από αυτό το συνέδριο είναι ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε την αποτελεσματικότητα  της έρευνας αλλά και προστασίας πάνω στα θαλάσσια θηλαστικά. Η κάλυψη των κενών γνώσης σχετικά με αυτά τα θαλάσσια είδη και τους παράγοντες που τα απειλούν πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις προστασίας με έμπρακτα αποτελέσματα.

Ειδικότερα για την Ελλάδα που στις θάλασσες της επιβιώνουν μερικοί από τους πλέον σημαντικούς εναπομείναντες πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών, η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ