Το ΠΑΚΟΕ έχει επανειλημμένα καταγγείλει την απαράδεκτη κατάσταση με τα «νέφη» των κεραιών και κεραιοσυστημάτων που λειτουργούν στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Το τεράστιο πρόβλημα είναι δυστυχώς ότι τα «όρια» στην Ελλάδα των Η/Μ κυμάτων, είναι υποπολλαπλάσια εκείνων του ΠΟΥ και πολλών ευρωπαϊκών κρατών.

Πολλές όμως κεραίες δυστυχώς, δεν έχουν ούτε άδεια της πολεοδομίας με το «καμουφλάρισμα» που τους κάνουν οι ιδιοκτήτες τους.

Άραγε εισαγγελέας δεν υπάρχει;

Το ΤΕΕ σκοπεύει να ετοιμάσει σε λίγες εβδομάδες το ψηφιακό σύστημα έτσι ώστε να εκδίδονται ηλεκτρονικά οι άδειες για την εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί από τις 15.000 κεραίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι 2.000 λειτουργούν χωρίς άδεια.

Το πρόβλημα εστιάζεται στην αδυναμία του Δημοσίου να καθορίσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία αδειοδότησης και ακολούθως να εκδώσει νέες άδειες.

Λόγω του προβλήματος αυτού σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση νέων αδειών και επομένως στην αναβάθμιση από 4G σε 4G+. Η αδυναμία αναβάθμισης είναι ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς αποτελεί τη βάση για μεταφορά δεδομένων με μεγαλύτερες ταχύτητες. Από τη στιγμή που δεν εκδίδονται άδειες, συχνά οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καλούνται να πληρώσουν υψηλά πρόστιμα.

Οι γνωρίζοντες εκφράζουν την ανησυχία τους για το πόσο θα είναι γρήγορη αυτή η διαδικασία τακτοποίησης των υπαρχόντων κεραιών χωρίς άδεια , σε συνδυασμό με την αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία νέων.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ