ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ… ΚΑΙ ΜΕΤΑ;

Το ΠΑΚΟΕ επανειλημμένα έχει καταγγείλει συγκεκριμένες εταιρείες παραγωγής αλλαντικών και μερικές φορές και γαλακτοκομκών, διότι τα προϊόντα τους είναι επικίνδυνα για τη Δημόσια Υγεία, ύστερα από επιτόπιες έρευνες στα σημεία πώλησης και φαγητού. Το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο ελπίζουμε να προσδιορίζει ακριβώς τις πρώτες ύλες αλλά και το αποτέλεσμα της χρήσης τους. Το ΠΑΚΟΕ αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητά του.

Το σύστημα RASFF (πανευρωπαϊκό σύστημα ειδοποίησης διατροφικών κινδύνων) κλείνει φέτος τα 40 χρόνια λειτουργίας  και στόχος του ήταν πάντα να συμβάλλει στις προσπάθειες της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η ελληνική εταιρεία SCiO ανέπτυξε μία «έξυπνη» μηχανή αναζήτησης που λειτουργεί όπως η Google αλλά τροφοδοτείται από δεδομένα όπου κάποια από αυτά προέρχονται από το RASFF. Στην εφαρμογή αυτή ο χρήστης μπορεί να δει πληροφορίες για κρίσιμα συμβάντα ασφάλειας τροφίμων. Η SCiO σχεδιάζει να ενσωματώσει στην εφαρμογή ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι σε θέση να προβλέψει την πιθανότητα εμφάνισης νέων κρίσιμων συμβάντων ασφάλειας τροφίμων με βάση συγκεκριμένο τρόφιμο ή συγκεκριμένη χώρα.

Σημαντικό είναι ότι το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο θα είναι ελεύθερο προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο, όπως ερευνητές, επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα  και εταιρείες που προμηθεύονται πρώτες ύλες από διάφορες τρίτες χώρες.