Το ΠΑΚΟΕ κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο καταγγέλει και διαμαρτύρεται για την εγκληματική αδιαφορία των υπεύθυνων» για τη μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για το περιβάλλον στην Ελλάδα και τη μη ενσωμάτωση των ευρωπαίκών οδηγιών. Συγκεκριμένα :

  1. Έλλειψη συγκεκριμένων ορίων παραμέτρων της επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα κεραιοσυστήματα της κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπέργεια μεταφορά στα καλώδια, στους πυλώνες υψηλής και υπερυψηλής τάσης.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα ελληνικά όρια και όχι τα ευρωπαϊκά είναι κατά 1.000 έως 2.000 φορές χαμηλότερα των ευρωπαϊκών ορίων.

  • Η μη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Νερών αποτελεί τροχοπέδη στην ορθολογιστική διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων νερών.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δυστυχώς το μητρώο των γεωτρήσεων αποτελεί πλέον ένα όνειρο απατηλό επειδή από τις 55.000 γεωτρήσεις της Αττικής στο μητρώο έχουν εγγραφεί μόλις 1.300.

  • Η παταγώδης αποτυχία της συνεργασίας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα ανεξέλεγκτα συστήματα ανακύκλωσης και ιδιαίτερα των συσκευασιών αποτελεί τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία της διαχείρισης των αποβλήτων.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που αναφέρεται παρακάτω στην ετήσια ενός άλλου περιβαλλοντικού φορέα για τη διαχείριση των απορριμμάτων το οποίο δεν τεκμηριώνεται και παραμένει ένα απλό στατιστικό νούμερο εμείς ως ΠΑΚΟΕ το τεκμηριώνουμε , επιρρίπτοντας τεράστιες ευθύνες στην ιδιωτική επιχείριση Ε.Ε.ΑΑ με την ανοχή του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχι φτάσει την ανακύκλωση σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα εισπράτοντας  από 2.500 επιχειρήσεις υπέρογκα ποσά.

Το ΠΑΚΟΕ μετά από δέκα χρόνια αγώνων για το σάπιο σύστημα της ανακύκλωσης θα προσφύγει άμεσα στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, στην Ε.Ε κ<ι στον Άρειο Πάγο.

  • Ο εθνικός μας πλούτος που είναι οι ακτές των 15.000 χλμ. διαπιστώνουμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι δεν είναι σωστά χωροθετημένος και αξιοποιήσιμος.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άναρχη δόμηση, την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση διαφόρων αετονύχηδων, την έλλειψη προστασίας από κακόβουλες ενέργειες και την εύκολη ανταγωνιστικότητα από τους Τούρκους γείτονες.

  • Ενέργεια δεν διαπιστώσουμε ουδέποτε περιβαλλοντικές οργανώσεις να υπεραμύνονται της βραχυχρόνιας άμεσης εφαρμογής της καύσης του φιλικότατου στο περιβάλλον φυσικού αερίου, γνωρίζοντας πολύ καλά η εφαρμογή ΑΠΕ είναι ένα μακροχρόνιο σχέδιο που δεν μπορεί να καλύψει μέχρι το 2050

Η ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς με τίτλο «Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα»  που φέτος κλείνει 15 χρόνια έκδοσης αποτυπώνει την πρόοδο και τα ελλείμματα της περιβαλλοντικής  νομοθεσίας στη χώρα μας, τα οποία παραθέτονται παρακάτω.

  • Εξορύξεις υδρογανανθράκων: Έλαβαν χώρα παραχωρήσεις δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με αδιαφανείς διαδικασίες και μέσα σε ένα πλαίσιο ευνοϊκό για τις πετρελαϊκές εταιρείες.
  • Διαχείριση αποβλήτων και πρόστιμα: Η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερης θέσης της Ε.Ε. όσο αφορά την ανακύκλωση αποβλήτων και εμμένει στην  ταφή σχεδόν του 95% των αποβλήτων τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για την Ε.Ε είναι κατά μέσο όρο 45%.
  • Παραπομπή στο δικαστήριο της Ε.Ε. για ελλιπή προστασία της βιοποικιλότητας: Η Ελλάδα δεν έχει καθορίσει τους απαιτούμενους στόχους  για τις περιοχές Νatura 2000 και έτσι θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πανευρωπαϊκού δικτύου.
  • Ενέργεια: Κυρίαρχο θέμα ήταν η αποτυχημένη απόπειρα της πώλησης του 40% του λιγνιτικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ. Επίσης εγκρίθηκαν παρατάσεις στη λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών Αμυνταίου Ι και ΙΙ και Καρδιάς ΙΙΙ και ΙV, κατά παράβαση τεν επιταγών της Ε.Ε.
  • Περιβαλλοντικός έλεγχος: Με την κατάργηση  της Ειδικής Γραμματείας  Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ (2019) , ο θεσμός της περιβαλλοντικής επιθεώρησης υπέστη πολιτική απαξίωση . Οι αρμοδιότητες της μεταφέρονται απευθείας στον υπουργό κάτι που ενισχύει την εξάρτηση των επιθεωρητών περιβάλλοντος από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Όμως έχουν γίνει και θετικά βήματα , όπως η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για δέσμευση της χώρας για ολική απεξάρτηση από το λιγνίτη.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ