Το ΠΑΚΟΕ εδώ και δέκα χρόνια έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η ναυσιπλοΐα πρέπει να αλλάξει τα καύσιμα που καταναλώνει γιατί δυστυχώς συμμετέχει κατά 15% στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρύπων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η πρόταση του ΠΑΚΟΕ είναι η αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, μαζούτ) που καταναλώνει η ναυσιπλοΐα με το φιλικότερο στο περιβάλλον φυσικό αέριο. Ελπίζουμε η δεκάχρονη αυτή προσπάθειά μας να πείσουμε τους πλοιοκτήτες άμεσα να ευοδωθεί.

Η ναυτιλιακή κοινότητα μέσω των επίσημων φορέων που την αντιπροσωπεύουν ανακοίνωσε την πρότασή της για τη δημιουργία του πρώτου συμμετοχικού ναυτιλιακού Ταμείου Έρευνας και Ανάπτυξης με στόχο την εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονταιαπό τη δραστηριότητα της διεθνούς ναυτιλίας.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι τα πέντε τελευταία χρόνια οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί  διαδέχονται ο ένας τον άλλο χωρίς όμως σε κάθε περίπτωση να έχουν μετρηθεί σωστά τόσο οι επιπτώσεις όσο και το αποτέλεσμα. Μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με τον αριθμό των πλοίων που θα χρησιμοποιούσαν συστήματα καθαρισμού καυσαερίων έπεσαν έξω. Πάντως με αυτή την πρωτοβουλία η ναυτιλιακή κοινότητα συμβάλλει στην προσπάθεια για ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που θα μας απαλλάξουν από τα ορυκτά καύσιμα.

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα  που το 2019  έκανε τις περισσότερες επενδύσεις, χαιρετίζει αυτή την προσπάθεια της απεξάρτησης της ναυτιλίας από τον άνθρακα.  

Ο στόχος του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN IMO) είναι για μια ναυτιλία που δεν θα εξαρτάται από τον άνθρακα, αλλά με καινοτομία από τα εναλλακτικά και μη ορυκτά καύσιμα.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ο μόνος βιομηχανικός κλάδος που από το 2013 έχει θέσει σε εφαρμογή ένα παγκόσμιο μέτρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πιο συγκεκριμένα το δείκτη το Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη σχεδίαση του πλοίου που διασφαλίζει πραγματικές και σωρευτικές μειώσεις κατανάλωσης καυσίμων στα νεότευκτα πλοία από σχεδιασμού τους.

Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ