Ο παρακάτω τρόπος για να προστατεύουμε τις θάλασσες μας από τα καμμένα φυτικά και ζωικά λίπη είναι πολύ σωστός. Όμως η εταιρεία «Πράσινο Λάδι» με τους αριθμούς των χιλιάδων τόνων βιοντίζελ που παράγει θα μπορούσε να ενισχύσει πάρα πολλά σχολεία για τη θέρμανσή τους , αυτό όμως δεν αναφέρεται πουθενά.

Το ΠΑΚΟΕ οργανώνει ένα ανάλογο σύστημα στην Αττική από τον καινούργιο χρόνο ούτως ώστε μέρος του παραγόμενου βιοντίζελ περίπου 50% να πηγαίνει δωρεάν στα σχολεία των πιλοτικών περιοχών που παράγεται το βιοντίζελ.

Η προσπάθεια είναι αξιέπαινη παρά το γεγονός ότι είναι καθαρά κερδοσκοπική.

Ένας τρόπος για να προφυλάσσουμε την αποχέτευση και να προστατέψουμε το περιβάλλον είναι όταν κρυώσει το λάδι που χρησιμοποιούμε στο σπίτι για τηγάνισμα, να το αφήσουμε στο εστιατόριο της  γειτονιάς μας.

Η εταιρεία «Πράσινο Λάδι» ήδη συλλέγει χρησιμοποιημένα τηγανέλαια από 1.800 εστιατόρια στην Αττική και μέσω συνεργατών από 13.600 στην υπόλοιπη Ελλάδα.Το τηγανέλαιο που συγκεντρώνεται μεταφέρεται σε μονάδα στο Βόλο. Εκεί καθαρίζεται, επεξεργάζεται και μετατρέπεται σε βιοντίζελ. Το 2019 η εταιρεία αυτή παρήγαγε 13.600 τόνους βιοντίζελ από τηγανέλαια και 9.600 τόνους από ζωικά λίπη.

Το υπάρχον δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί και για τη συλλογή οικιακού τηγανέλαιου έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για τον πολίτη.

Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ