Όλα τα παρακάτω είναι σοβαρά και αντιμετωπίσιμα, αλλά τα φυτοφάρμακα, τα sprey , και όλα τα «δήθεν» ζιζανιοκτόνα δηλητήρια φονεύουν τα έντομα. Το ΠΑΚΟΕ προτείνει να σταματήσει αυτός ο ανισόρροπος πόλεμος.

Τα έντομα είναι υπεύθυνα για την επικονίαση ώστε να μπορούμε να έχουμε τροφή, για την αποικοδόμηση και την ανακύκλωση της οργανικής ύλης, για την υγιή διατήρηση του εδάφους, αλλά και για τη διατήρηση της αλυσίδας  της ζωής και της βιοποικιλότητας καθώς αποτελούν θηρευτές κάποιων ειδών αλλά και λεία κάποιων άλλων. Ο άνθρωπος όμως, τα αφανίζει με εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα και επίσης καταστρέφοντας τους οικοτόπους τους. Μια νέα ανασκόπηση μελετών δείχνει ακόμα ένα παράγοντα που οδηγεί σε εξαφάνιση των εντόμων και είναι η φωτορύπανση.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των ειδών εντόμων σε ολόκληρο τον κόσμο εμφανίζουν μείωση, ενώ το ένα τρίτο κινδυνεύει με εξαφάνιση. Ο ρυθμός εξαφάνισης είναι  οκτώ φορές ταχύτερος σε σύγκριση με το ρυθμό των θηλαστικών, των πτηνών και των ερπετών. Ο συνολικός πληθυσμός των εντόμων μειώνεται κατά 2,5% ετησίως, οπότε πιθανώς σε ένα αιώνα να μην υπάρχουν έντομα.

Οι ερευνητές σημειώνουν πως το τεχνητό φως τη νύχτα μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των εντόμων και κυρίως των νυκτόβιων. Έτσι ένας αναμμένος λαμπτήρας σε εξωτερικό χώρο προκαλεί σύγχυση στα έντομα που νομίζουν ότι πρόκειται για τον ήλιο ή το φεγγάρι. Το δυνατό αυτό φως εξοντώνει τα έντομα καθώς προκαλείται εξάντληση ή αποτελούν εύκολη λεία για τους θηρευτές τους. Γενικά, η φωτορύπανση επιδρά στον τρόπο με τον οποίο πολλά είδη κινούνται, αναζητούν τροφή, αναπαράγονται, κρύβονται από τους θηρευτές τους και αναπτύσσονται.  Κάποια είδη εντόμων αναζητούν τροφή μόνο όταν έχει πέσει το σκοτάδι, αλλά το νυχτερινό φως τα κάνει να περιμένουν πολύ για να κάνουν κάτι τέτοιο με αποτέλεσμα στην ποσότητα τροφής που καταναλώνουν κα γενικότερα στην υγιή ανάπτυξή τους. Άλλα είδη εκπέμπουν φως προκειμένου να προσελκύσουν τα αρσενικά, όμως με το φαινόμενο της φωτορύπανσης τα αρσενικά δεν μπορούν να εντοπίσουν τη φυσική λάμψη. Η φωτορύπανση έχει φανεί να επηρεάζει την ανάπτυξη νεαρών εντόμων όπως και κάποια είδη γρύλλων αλλάζοντας την αντίληψή τους σχετικά με τον κύκλο ημέρας κα νύχτας.

          Τα έντομα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας στην οποία ανήκει και ο άνθρωπος και η εξαφάνισή τους μπορεί να έχει πιο πολλές συνέπειες από όσες νομίζουμε.  Η συνεχής μείωση των εντόμων σημαίνει ότι θα υπάρχουν δυσκολίες να επικονιαστούν οι καλλιέργειες.

Σε αυτή την μείωση συντελεί σε μεγάλο βαθμό και η φωτορύπανση. Η τελευταία είναι δυνατό να μειωθεί με τους παρακάτω τρόπους.

  • Να σβήνουμε τα φώτα που δεν χρειαζόμαστε. Η φωτορύπανση είναι εύκολο να μειωθεί σε σχέση με άλλες μπρφές ρύπανσης. Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά του τεχνητού φωτός που επιδρούν κυρίως στα περισσότερα έντομα: η ένταση, η φασματική σύνθεση (το χρώμα του φωτός), η πόλωση καθώς και το πόσο τρεμοπαίζει το φως. Ανάλογα με το είδος των εντόμων, το φύλο τους, τη συμπεριφορά τους και τις ώρες δραστηριότητας τους μέσα στο 24ωρο καθένα από τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά  μπορεί να είναι πολύ σημαντικό.
  • Να ρυθμίσουμε τα φώτα ώστε να ενεργοποιούνται με την κίνηση. Μπορούμε να τοποθετήσουμε αισθητήρες στα φώτα ώστε να ενεργοποιούνται με την κίνηση και να κλείνουν αυτόματα όταν δεν υπάρχει κανείς στο χώρο.
  • Να καλύψουμε τους γυμνούς λαμπτήρες ώστε το φως να κατευθύνεται εκεί που χρειάζεται. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φίλτρα που καλύπτουν το λαμπτήρα και στέλνουν το φως μόνο εκεί που χρειάζεται.
  • Να χρησιμοποιούμε διαφορετικά χρώματα φωτός. Το μπλε και το λευκό φως είναι τα πιο ελκυστικά για τα έντομα, όμως η συμβουλή των ειδικών είναι να έχουμε στα σπίτια μας και γύρω από αυτά φώτα πορτοκαλί χρώματος , αφού έχει αποδειχθεί ότι το μπλε φως μπορεί να έχει τις μεγαλύτερες αρνητικές επιδράσεις τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο κα για τα οικοσυστήματα.
Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ