13.450 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Και ο χορός του θανάτου καλά κρατεί!

Το 1979 το ΠΑΚΟΕ ανακάλυψε το φωτοχημικό νέφος στην Αθήνα. Πέρασαν 40 χρόνια και στο ίδιο και χειρότερο έργο θεατές.

Αποδεδειγμένα το πετρέλαιο εκπέμπει καρκινογόνους υδρογονάνθρακες, κι όμως το ξαναβάλαμε στις εισπνοές μας μέσω των Ι.Χ. και φορτηγών στην Αθήνα, επειδή λένε… οι ειδικοί ότι είναι μη ρυπογόνο. Εν τούτοις το πρόβλημα παραμένει εάν δεν αλλάξει η φύση των καυσίμων, δηλαδή εάν δεν βάλουμε το φυσικό αέριο στη ζωή μας είτε για τα αυτοκίνητα, είτε για θέρμανση είτε για άλλες χρήσεις.

Τολμήστε Κύριε Πρωθυπουργέ

Φτιάξτε και άλλα πρατήρια φυσικού αερίου, τα οκτώ (8) δεν επαρκούν. Σκεφτείτε ότι κάθε μέρα εργασίας, κάθε συνάνθρωπος μας που πεθαίνει εξαιτίας των καρκινογόνων ουσιών στην ατμόσφαιρα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι μια αλλαγή του κοινωνικού μας ιστού και της πληθυσμιακής μας «κατάρας» που δεν λέει να αυξηθεί.

Έπρεπε να φτάσουμε στους 400.000 θανάτους ετησίως από την ατμοσφαιρική ρύπανση, προκειμένου να αφυπνιστούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες  καθώς επτά στους δέκα πολίτες ζητούν από την Ε.Ε. πρόσθετα μέτρα και αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο. Το γεγονός αυτό προέκυψε από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σε 27.565 πολίτες από τα 28 κράτη – μέλη της Ε.Ε. κατά το διάστημα από 11 μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2019. 

Οι περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι τα νοικοκυριά, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι παραγωγοί ενέργειας, οι αγρότες και οι δημόσιες αρχές δεν κάνουν αρκετά πράγματα για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Το κόστος είναι μεγάλο καθώς αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τις χαμένες μέρες εργασίας και τις ζημιές σε καλλιέργειες και κτίρια. Αν και σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της Κομισιόν για την ποιότητα του αέρα φαίνονται βελτιώσεις, οι πολίτες πιστεύουν ότι η ποιότητα του αέρα επιδεινώθηκε την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο φαίνεται ότι:

  1. 71% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  2. 72% θεωρεί πως η ατμοσφαιρική ρύπανση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο
  3. 44% προκρίνει την εφαρμογή αυστηρότερων αντιρρυπαντικών ελέγχων στις βιομηχανικές δραστηριότητες και στις δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας
  4. 70% από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα ανέλαβαν μία τουλάχιστον δράση για τη μείωση  των επιβλαβών εκπομπών στον αέρα
  5. 54% θεωρεί ότι δεν είναι καλά πληροφορημένο  σχετικά με τα προβλήματα ποιότητας αέρα στη χώρα τους
  6. 58% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι έχει επιδεινωθεί ηποιότητα του αέρα, 28% ότι παραμένει ίδια και 10% ότι έχει βελτιωθεί
  7. 50% από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί ότι οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, το άσμα και η αλλεργία αποτελούν πολύ σοβαρό πρόβλημα στις χώρες τους
Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ