Όλα τα παρακάτω είναι πολύ θετικά βήματα, αλλά με τα ουσιαστικά προβλήματα (Μ.Π.Ε., επιλογές θέσεων και αντιμετώπιση του προβλήματος της παραγωγικής αξίας των εκτάσεων), είναι θέματα που πρέπει το ΥΠΕΝ να σκύψει επάνω τους να τα λύσει. Το ΠΑΚΟΕ πάντως βλέπει θετική εξέλιξη στον τομέα αυτό μιας και τα ποσοστά ανάπτυξης των ΑΠΕ είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλες βόρειες χώρες.

Σειρά θεμάτων ενδιαφέροντος του τομέα Ενέργειας ρυθμίζονται με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ».

  • Έτσι, εισάγεται το πλαίσιο για την προτεραιότητα στην εξέταση αιτήσεων για προσφορά όρων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ( Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης)  με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και έχουν να κάνουν με τον πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων για αδειοδότηση ή/και όρους σύνδεσης που κατατίθενται στον ΔΕΔΔΗΕ  για την ομαλή αδειοδοτική διαδικασία έργων τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να οριστεί η προτεραιότητα με την οποία θα εξετάζονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται αλλά και όσες θα βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης  κατά την  έναρξη ισχύος της προτεραιότητας.
  • Επιπλέον προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση σταθμών ΑΠΕ, για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ δεν θα αποτελεί πλέον προαπαιτούμενο η σύναψη σύμβασης με τον ΔΕΔΔΗΕ ή τον ΑΔΜΗΕ, όπως ισχύει μέχρι τώρα, αλλά θα αρκεί η αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης.
  • Προστίθενται υποκατηγορίες σταθμών ΑΠΕ που προέκυψαν από την πρόσφατη νομοθεσία ως υπόχρεων για την καταβολή του Μεταβατικού Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού (διακοψιμότητα) ώστε να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με κατάλληλα διαφοροποιημένους συντελεστές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε σταθμού και οι χρεώσεις να είναι αναλογικές και δίκαιες.
  • Απλοποιείται η διαδικασία καθορισμού των εγγυήσεων που χρειάζεται να καταβάλουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προς τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ, καθώς μένει μόνο το στάδιο της απόφασης του ΥΠΕΝ για το έιδος, το ύψος και τον τρόπο παροχής των εγγυήσεων και δεν απαιτείται πλέον η γνώμη της ΡΑΕ.
  • Δίνεται η δυνατότητα στους Διαχειριστές να συμψηφίζουν απαιτήσεις που αφορούν τον ίδιο υπόχρεο / δικαιούχο προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ