Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι τα ρέματα στην Αττική πρέπει να καθαριστούν χωρίς να αλλάξει το οικοσύστημά τους, αλλά να μαζευτούν τα σκουπίδια και να σταματήσουν να πέφτουν βιομηχανικά και αστικά απόβλητα. Αυτό είναι το χειρότερο.

Εφόσον οι φυσικές κοίτες των ρεμάτων δεν συρρικνωθούν  ή αφανιστούν από το μπετόν και τα φυσικά πρανή των εναπομεινάντων ρεμάτων και ποταμών δεν καλυφθούν από συρματοκιβώτια, τα πουλιά θα συνεχίσουν να κελαηδούν μέσα στους καλαμιώνες και περισσότερα από εκατό είδη θα μπορούν να ζήσουν στο φυσικό τους μέρος, ενώ τα αποδημητικά είδη θα μπορούν να ξαποσταίνουν στους υγροβιότοπους της Αττικής.

 Η απόφαση του ΣτΕ για τον Ποδονίφτη αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα και θα είναι σταθμός στην προσπάθεια πολιτών και οργανώσεων για διάσωση των υγροτόπων της Αττικής.

«Το δικαστήριο θεωρεί μη επαρκή την αιτιολόγηση του έργου σχετικά με τη μη διερεύνηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και ως εκ τούτου κρίνει ότι όταν η Περιφέρεια φέρνει μία μελέτη που δεν θα λαμβάνει υπόψη αυτά τα ζητήματα, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) δεν θα μπορεί να είναι σε ισχύ» σημειώνουν  οι εκπρόσωποι της συλλογικότητας για τη διάσωση του Ποδονίφτη. Παρότι η απόφαση του ΣτΕ σχετίζεται με την ανεπάρκεια της μελέτης, είναι κρίσιμης σημασίας γιατί αυτή την περίοδο αναμένονται οι αποφάσεις για προσφυγές που αφορούν τη διάσωση των ρεμάτων Ερασίνου,  Ραφήνας και Πικροδάφνης.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι το στένεμα της λεκάνης απορροής είναι δυνατό να προκαλέσει υπερχείλιση. Επίσης επισημαίνουν ότι η εκρίζωση φυσικής βλάστησης σκοτώνει την πανίδα και οδηγεί στη νέκρωση των βιοτόπων. Ένας ακόμη κίνδυνος υπερχείλισης υδάτων είναι οι αυθαίρετες κατασκευές εντός της κοίτης του ρέματος.