Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα πρωτοπόρο στη διάγνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης μέσα από τα ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήριά του αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα ρέματα και παραρέματα της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής (Άγιος Στέφανος, Κρυονέρι, Άνοιξη κ.ά.), έχοντας καταθέσει από το 2015 αναφορές καταγγελίες στον Άρειο Πάγο. Επιτέλους μετά από 4 χρόνια, ενεργοποιήθηκε ο δικαστικός μηχανισμός και ελπίζουμε να… γίνει κάτι, δηλαδή το αυτονόητο να βελτιωθεί η «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».

Μετά τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Ποδονίφτη, εκκρεμούν αποφάσεις για το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, το ρέμα Πικροδάφνη και το ρέμα Ερασίνος. Πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις τάσσονται κατά της τσιμεντοποίησης η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα το πλήγμα στο φυσικό πλούτο των περιοχών αυτών. Τα κύρια στοιχεία βιώσιμης διαχείρισης ενός ρέματος είναι:

  1. Οι μελέτες δεν πρέπει να γίνονται σε αποσπασματικά τμήματα του ρέματος, γιατί κάτι τέτοιο απλώς μεταφέρει το πρόβλημα πιο ψηλά ή πιο χαμηλά στορέμα.
  2. Η συγκράτηση φερτών υλικών στα ορεινά με φυσικά μέσα, όπως κορμοσειρές και κλαδοπλέγματα.
  3.  Ο σεβασμός στις φυσικές πλημμυρικές  ζώνες των ρεμάτων που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του ρέματος και επιτελούν την αντιπλημμυρική λειτουργία.
  4. Η απαλλαγή των ρεμάτων από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που στενεύουν τις κοίτες τους, κάτι που προϋποθέτει απαλλοτριώσεις «νόμιμων» κατασκευών, όπως δρόμων, γηπέδων, αμαξοστασίων δήμων κλπ.
  5. Απομάκρυνση από τις εκβολές οτιδήποτε προκαλεί στενώσεις και εμποδίζει τη ροή του νερού προς τη θάλασσα.
  6. Συγκράτηση και σταθεροποίηση πρανών με φυσικές μεθόδους όπου υπάρχει ανάγκη.

Στα τρία ρέματα στα οποία έγινε αναφορά παραπάνω, τυχόν αρνητική απάντηση του ΣτΕ θα προκαλέσει περιβαλλοντική υποβάθμιση, καθώς θα χαθούν υγρότοποι και εκβολές πολύτιμων εκτάσεων για την μεταναστευτική ορνιθοπανίδα. Άλλα αποτελέσματα είναι η δημιουργία κινδύνου πλημμύρας με υπερχείλιση νερών και η χωροταξική υποβάθμιση με αποκοπή του ρέματος από τον κοινωνικό ιστό.

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ