Χρόνια τώρα το ΠΑΚΟΕ επισημαίνει το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης υποδομών για την αποθήκευση της ενέργειας από ΑΠΕ.

Αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ δεν έχει σταθερή ροή και έτσι η αποθήκευσή της είναι βασική προϋπόθεση της εγκατάστασής της στο δίκτυο μεταφοράς. Είναι καιρός πια οι ενεργειακοί υπεύθυνοι και οι ιδιοκτήτες των ΑΠΕ να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να φτιάξουν τις κατάλληλες υποδομές. Διαφορετικά, θα έχουμε θεωρητικά μία παραγόμενη ισχύ ενώ στην πράξη θα είναι πολύ μικρότερη.

Ο στόχος της απεξάρτησης από τον άνθρακα μέσα στην επόμενη δεκαετία, όπως και εκείνος της αύξησης των ΑΠΕ από το σημερινό 16% στο 35% το 2030, διαμορφώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες καθώς θεωρούνται φιλόδοξοι – σημειώνουν liberal.gr και energypress.gr.

Και αυτό γιατί, η επιθυμητή διείσδυση των ΑΠΕ έρχεται νωρίτερα κατά μια δεκαετία, ενώ τουλάχιστον το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που θα καταναλώνεται το 2030, θα πρέπει να προέρχεται από αιολικά και φωτοβολταϊκά.  

Τα 6 GW των εγκατεστημένων σήμερα σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να υπερτριπλασιαστούν, φτάνοντας στα 17-20 GW, προκειμένου να προσεγγιστεί ο στόχος του 2030. H ενεργειακή εξάρτηση της χώρας που μόνο στην ηλεκτροπαραγωγή φτάνει στο 50%, λόγω των εισαγωγών, χρειάζεται αντίστοιχα να μειωθεί, όπως εκτιμάται.

Στην κατεύθυνση της υλοποίησης αυτών των πλάνων προτείνεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη αναγκαίων υποδομών αποθήκευσης, δηλαδή αντλησιοταμιευτικών έργων, και μπαταριών.

Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ