ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 368/12-11-19 ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΤΡΑΒΟΥΝ…ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ ΤΟΥΣ

Επανειλημμένα επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποιήσει στα Οινόφυτα έρευνες με μετρήσεις και αναλύσεις για τους αέριους ρύπους καθώς και τα υγρά απόβλητα στον Ασωπό. Η κατάσταση είναι τραγική. Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων που παρατίθενται παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση με τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10 , ΡΜ2,5 ), οι ολικοί υδρογονάνθρακες και η φορμαλδεΰδη βρίσκονται 2-3 φορές πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Επίσης, στον Ασωπό η μόλυνση και η ρύπανση είναι σε πολύ υψηλό βαθμό επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 4 δείγματα του ποταμού Ασωπού, τα 3 βρέθηκαν ακατάλληλα, δηλαδή ποσοστό 75%, κάτι που πιθανότατα έχει επίδραση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και τυχόν γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Πίνακας σημείων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις 07/11/2019