Επανειλημμένα επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ έχει πραγματοποιήσει στα Οινόφυτα έρευνες με μετρήσεις και αναλύσεις για τους αέριους ρύπους καθώς και τα υγρά απόβλητα στον Ασωπό. Η κατάσταση είναι τραγική. Από τους πίνακες των αποτελεσμάτων που παρατίθενται παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση με τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10 , ΡΜ2,5 ), οι ολικοί υδρογονάνθρακες και η φορμαλδεΰδη βρίσκονται 2-3 φορές πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια. Επίσης, στον Ασωπό η μόλυνση και η ρύπανση είναι σε πολύ υψηλό βαθμό επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 4 δείγματα του ποταμού Ασωπού, τα 3 βρέθηκαν ακατάλληλα, δηλαδή ποσοστό 75%, κάτι που πιθανότατα έχει επίδραση στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και τυχόν γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Πίνακας σημείων δειγματοληψίας και αποτελεσμάτων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις 07/11/2019

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ