Το ΠΑΚΟΕ χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία και προτείνει συνεχή επαγρύπνηση στον ευαίσθητο αυτό τομέα της μελισσοκομίας που αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αριθμό Ελλήνων απασχολούμενων στον κλάδο αυτό. Με αυτή τη συλλογιστική η συσσώρευση καταλοίπων φυτοφαρμάκων στο μέλι, αποτελεί συνεχή βόμβα στα θεμέλια της υγείας των Ελληνόπαιδων.

Με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει τέλος στην προσπάθεια αποδυνάμωσης της προστασίας των μελισσών από φυτοφάρμακα. Ειδικότερα ζητάει νέα νομοθετική πρόταση για την καλύτερη προστασία των μελισσών.

Το σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση στο δίκαιο της Ε.Ε. των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) του 2013 για τον περιορισμό της χρήσης φυτοφαρμάκων που βλάπτουν τις μέλισσες. Η EFSA πρότεινε να δοκιμάζονται τα φυτοφάρμακα για την προστασία των μελισσών σε περιστατικά οξείας αλλά και μακροχρόνιας έκθεσης τους σε αυτά.

Όμως τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ εναντιώθηκαν στις προτάσεις . Παρ’ όλα αυτά τα 16 αυτά κράτη μέλη δεν συγκεντρώνουν την απαραίτητη ειδική πλειοψηφία. Ως εκ τούτου το ψήφισμα με 533 ψήφους υπέρ , 67 κατά και 100 αποχές ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει νέα νομοθετική πρόταση σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είπε ότι χάρη στην κινητοποίηση αυτή, ευρεία πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέρριψε την αποδυνάμωση της νομοθεσίας για την προστασία των μελισσών.

Κατηγορίες: ΔΙΑΤΡΟΦΗ