Το ΠΑΚΟΕ από το 1980, μόλις είχε ξεκινήσει τη δράση του, είχε μετρήσει και διαμαρτυρηθεί για τη γυψοποίηση των μαρμάρων από την επίδραση του διοξειδίου του θείου που η όξινη βροχή δημιουργούσε το θειικό και νιτρικό οξύ με αποτέλεσμα να θρυμματίζονται τα μάρμαρα στην Ακρόπολη. Μάλιστα με αφορμή αυτό και τη συνεργασία του ΠΑΚΟΕ με τον αείμνηστο καθηγητή του Πολυτεχνείου Σκουλικίδη για το προαναφερόμενο πρόβλημα, υπήρξε το μέτρο του δακτυλίου στην Αθήνα με τα μονά – ζυγά. Εξαιτίας αυτού – παρά το γεγονός ότι ήταν καθαρά αστυνομικό μέτρο – εν τούτοις το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό.

Έτσι η πολιτιστική μας κληρονομιά μπορεί να προστατευτεί κατά κάποιο τρόπο μέχρι σήμερα, αλλά τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10  και ΡΜ2,5 ) μαζί με τα οξείδια του αζώτου και τους καρκινογόνους υδρογονάνθρακες θερίζουν κάθε χρόνο 3.500 συμπολίτες μας. Αυτό δεν είναι μίας μορφής γενοκτονία των νεοελλήνων; Το ΥΠΕΝ τι κάνει για αυτό;

Για ότι αναφέρεται για την Ελευσίνα στο παρακάτω κείμενο το ΠΑΚΟΕ έχει ίδια αντίληψη από τις μετρήσεις που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία δύο χρόνια στη θαλάσσια περιοχή και στο Σαρανταπόταμο, των οποίων τα αποτελέσματα είναι πολύ ανησυχητικά.

Η Ελλάδα γνωρίζει και θέλει να προλάβει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και στην άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας. Αυτή η ελληνική πρωτοβουλία αναπτύχθηκε σε ένα προκαταρκτικό event όπου η Ελλάδα εξέθεσε την πρωτοβουλία της σχετικά με τη σημασία που πρέπει να δοθεί στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τα φαινόμενα που σχετίζονται με αυτή και έχουν άμεσες αλλά και έμμεσες επιπτώσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε πολύ θετική ανταπόκριση πολλών κρατών – μελών, καθώς περισσότερα από σαράντα κράτη έχουν προσυπογράψει την πρωτοβουλία αυτή αλλά και ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Σχετικά με την Ελευσίνα η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού είπε: «Στην Ελευσίνα όλα είναι κάτω από το μηδέν. Και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και οι υποδομές. Θα είναι πολύ υποτιμητικό για την Ελλάδα να μην μπορέσει το 2021 να πραγματοποιήσει την Πολιτιστική Πρωτεύουσα στην Ελευσίνα».

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ