Παρά το γεγονός ότι πολλοί και ερευνητές ακόμη προβληματίζονται για την…κλιματική αλλαγή, είναι γεγονός πλέον ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες (παράμετροι σύνθεσης του κλίματος και του μικροκλίματος) μιας περιοχής συνεχώς αλλάζουν ραγδαία τα τελευταία τριάντα  (30) χρόνια – όριο καθορισμού του κλίματος-.

Το ΠΑΚΟΕ έχει πολλές φορές επιστήσει την προσοχή για τις μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε ώστε τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα να σταθεροποιηθούν.

Για τις επιχειρήσεις  το κίνητρο μιας φιλικότερης για το περιβάλλον στρατηγικής είναι η χρηματοδότηση από τους επενδυτές, αλλά για τις πολιτικές ηγεσίες το διακύβευμα είναι οι οικονομίες τους και οι ρυθμοί ανάπτυξης. Και αυτό γιατί όσο επωδυνες και αν είναι οι επιπτώσεις από τη μείωση χρήσης άνθρακα, είναι στο χέρι των πολιτικών ηγεσιών να λάβουν μέτρα για την προστασία των κοινωνιών τους. Δεν είναι όμως στο χέρι τους να αποτρέψουν τις συνέπειες που θα έχει γενικότερα στις οικονομίες η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της. Οι υψηλές θερμοκρασίες υπονομεύουν την παραγωγικότητα των περισσοτέρων τομέων της οικονομίας από τον αγροτικό τομέα μέχρι την μεταποίηση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση των βροχοπτώσεων ή άλλων ακραίων φαινομένων δεν επηρεάζει τόσο το ΑΕΠ όσο το πλήττει η άνοδος της θερμοκρασίας.

Έτσι καταλήγουν στην πρόβλεψη πως αν δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή πολιτικής που να αποτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας  έως το τέλος του αιώνα, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα έχει μειωθεί κατά΄7,22% σε σχέση με αυτό που θα ήταν χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ