Τα πετρελαιοειδή και οι …επτά αδελφές εξουσιάζουν δυστυχώς τον πλανήτη που μας ανήκει…οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά ούτως ώστε να μην μπορούμε να ξεφύγουμε ούτε εκατοστό .

Το ΠΑΚΟΕ χρόνια τώρα έχει αντιληφθεί τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από τις προαναφερόμενες εξουσίες και με όλες του τις δυνάμεις αντιμάχεται αυτούς που με το «ζόρι» διεκδικούν την ύπαρξη του…ανθρώπινου είδους.

Είκοσι μεγάλες εταιρείες παραγωγής ορυκτών καυσίμων είναι υπεύθυνες για το 35% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου από ορυκτά καύσιμα και της βιομηχανίας τσιμέντου τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Μελέτες που έγιναν μετρούν πόσο κάθε μία από αυτές τις εταιρείες παραγωγής πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα έχει συμβάλλει από το 1965 στην κλιματική κρίση. Αποτιμούν τις ποσότητες ορυκτών καυσίμων που αυτές οι εταιρείες έχουν εξαγάγει από το έδαφος και τις εκπομπές ρύπων για τις οποίες αυτά τα ορυκτά είναι υπεύθυνα από το 1965.  Οι μελέτες αυτές έχουν διαπιστώσει ότι από το 1965 έως το 2017 οι είκοσι εν λόγω εταιρείες έχουν συμβάλλει στην εκπομπή 480 δις. τόνων διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου κυρίως από την καύση των προϊόντων τους (πετρέλαιο, κηροζίνη, φυσικό αέριο, άνθρακας). Αυτή η ποσότητα είναι ίση με το 35% των συνολικών εκπομπών καύσης ορυκτών καυσίμων και της βιομηχανίας τσιμέντου σε αυτή τη χρονική περίοδο.

Στις είκοσι εταιρείες που μολύνουν περιλαμβάνονται 8 ιδιωτικοί κολοσσοί (Chevron, Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell, Peabody Energy, Conoco Phillips, Total, BHP Billiton)  και 12 κρατικές εταιρείες (Saudi Aramco, Gazprom, National Iranian Oil, Coal India, Pemex, Petroleos de Venezuela, PetroChina, Abu Dhabi National Oil, Kuweit Petroleum, Iran National Oil, Sonartrach, Petreobras).

Οι μελετητές σημειώνουν ότι αυτές οι εταιρείες έχουν συλλογικά καθυστερήσει την εθνική και παγκόσμια ανάληψη δράσης εδώ και δεκαετίες.  Πρέπει να αναφερθεί ότι μόνο πέντε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ενέργειας – Chevron, Exxon Mobil, BP, Shell, Total- δαπανούν περί τα διακόσια εκατομμύρια δολάρια ετησίως για την άσκηση πιέσεων στο παρασκήνιο προκειμένου να καθυστερήσουν να ελέγξουν ή να μπλοκάρουν πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Κατηγορίες: ΕΝΕΡΓΕΙΑ