Βέβαια για τους πληθυσμούς των ιχθυηρών και άλλων θαλάσσιων οργανισμών, ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι ο έλεγχος των μεθόδων αλίευσης και υπεραλίευσης. Αλλά το πιο σημαντικό για την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων είανι ο έλεγχος και η προστασία από τις χερσαίες και θαλάσσιες πηγές ρύπανσης – μόλυνσης. Για αυτό το ΠΑΚΟΕ πιστεύει ότι ιδιαίτερα στις εκβολές χειμάρρων, ποταμών, αγωγών πρέπει να υπάρχει συστηματικός έλεγχος και  άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Στις μέρες μας που το 80% των θαλασσίων ειδών στη Μεσόγειο απειλούνται από την υπεραλίευση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επαγγελματίες ψαράδες, οι επικεφαλής των έντεκα Φορέων Διαχείρισης Θαλασσίων Προστατευόμενων Περιοχών, εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του λιμενικού και περιβαλλοντικών ΜΚΟ κάθισαν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να αναλάβουν δράση. Σκοπός τους η σωτηρία των Ελληνικών θαλασσών από την υπεραλίευση και η βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας στην Ελλάδα.

 Στο επίκεντρο της διήμερης συνάντησης βρέθηκαν η ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων, η εφαρμογή της νομοθεσίας, η κατά περίπτωση πλήρης απαγόρευση του ψαρέματος και η προώθηση του αλιευτικού τουρισμού.

 Η συντριπτική πλειοψηφία των αλιευμάτων είναι σε κακή κατάσταση λόγω της υπεραλίευσης, ενώ υπολογίζεται ότι εάν μειωθεί η αλιεία, το κέρδος των ψαράδων θα τριπλασιαστεί στα επόμενα δέκα χρόνια.

 Σύμφωνα με τους ειδικούς απαιτείται η άμεση χωροθέτηση αλιευτικών δραστηριοτήτων (επαγγελματικών και ερασιτεχνικών) σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) , η θεσμοθέτηση ρυθμίσεων αλιείας, η επαναφορά της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας, ο έλεγχος και η αποτελεσματική φύλαξη των ΘΠΠ  με εντονότερη συνεργασία και ευελιξία και η απόλυτη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ