Το ΚΕΘΕΑ ζητάει από τον Υπουργό Υγείας, την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό τα παρακάτω:

  • την άμεση ανάκληση της αυταρχικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία καταλύεται η αυτοδιοίκηση του ΚΕΘΕΑ
  • τον τερματισμό της επιχειρούμενης απαξίωσης του ΚΕΘΕΑ και της θεραπευτικής του πρότασης, που βασίζεται στην εσωτερική δημοκρατία και σε συλλογικές διαδικασίες
  • την ενίσχυση των δωρεάν δημόσιων προγραμμάτων απεξάρτησης και κοινωνικής ένταξης
  • την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για μια εθνική στρατηγική με σεβασμό στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ  επισημαίνει τρία σημαντικά ζητήματα που προκύπτουν από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία καταργεί το ίδιο το όργανο και το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ.

  1. Λόγω της αιφνίδιας απόφασης της Κυβέρνησης  δεν έλαβε χώρα κανένας διάλογος έτσι ώστε να καταλάβουν αυτοί που πήραν την απόφαση το πώς λειτουργεί το ΚΕΘΕΑ από την ίδρυσή του εδώ και σαράντα σχεδόν χρόνια.  Ο θεραπευτικός πυρήνας της αποτελεσματικότητας του ΚΕΘΕΑ είναι η συμμετοχή που εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Η αιφνίδια κατάργηση της διοικητικής δομής κλονίζει τον Οργανισμό και φέρνει ανασφάλεια στους εργαζόμενους και στους θεραπευόμενους.
  2. Η κυβέρνηση προκειμένου να δικαιολογήσει την εφαρμογή του ακραίου μέσου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου επικαλείται τα παρακάτω: «Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, όπως επίσης για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)». Το ΚΕΘΕΑ θεωρεί ότι όλο το περιεχόμενο αυτής της πρότασης είναι ψευδές καθώς ο Οργανισμός ελέγχεται κάθε χρόνο από ορκωτούς λογιστές και δημοσιεύει τους ετήσιους απολογισμούς για το κλινικό έργο και τη διοικητικο-οικονομική διαχείρισή του.
  3. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και η αιτιολόγησή της αποτελεί προσβολή προς το ΚΕΘΕΑ, τη διεύθυνση, τους εργαζόμενουυς, τα μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων και τις οικογένειές τους. Πρόκειται για συκοφαντία εναντίον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ανθρώπων από κάθε επαγγελματικό ή επιστημονικό πεδίο και κάθε πολιτικό χώρο που βοήθησαν ώστε να εξασφαλίζουν ένα σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τα μέλη  των θεραπευτικών προγραμμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη  για την αναφορά περί «μη χρηστής διοίκησης και   διαχείρισης» που αποτελεί προσβολή στην τιμή και την υπόληψη των μελών του νυν Δ.Σ. αλλά και των προηγούμενων.

Για τους λόγους αυτούς το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ καλεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να μην προχωρήσουν στην επικύρωση αυτής της απόφασης από τη Βουλή.