ΤΟ ΠΑ.Κ.Ο.Ε. επανειλημμένα έχει καταγγείλει την απαράδεκτη και ανεξέλεγκτη πολιτική πολλών κυβερνήσεων της ΕΕ – και ιδιαίτερα της Ελλάδας – που, δυστυχώς, χαϊδεύουν τα αυτιά των αγροτών για ψηφοθηρικούς λόγους. Και, συγκεκριμένα, την κατάχρηση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που ρυπαίνει και μολύνει συνεχώς τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, τα εδάφη και την ατμόσφαιρα και δημιουργεί τρόφιμα, τα οποία είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, και ιδιαίτερα των παιδιών μας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φαινόμενο της νιτρορύπανσης σχεδόν στο 80% των καλλιεργήσιμων εδαφών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τα νερά που χρησιμοποιούνται για πόση και τα τρόφιμα προς βρώση εξαιτίας των νιτρικών αλάτων, να δημιουργούν καρκίνους του στομάχου. Επιτέλους, πρέπει να σταματήσει η εμπορευματοποίηση και η τάση της αχαλίνωτης παραγωγής, η οποία αντί να δημιουργεί υγιεινές συνθήκες διαβίωσης, δυστυχώς, εξαφανίζει πληθυσμούς.    

Mόλις το 1% των αγροτικών επιδοτήσεων προορίζεται για το περιβάλλον

Δριμεία κριτική στις πολιτικές που ασκούνται για το περιβάλλον και την παραγωγή τροφίμων ασκεί η Ένωση για τη χρήση φαγητού και τροφής (FOLY, Food and Land use Coalition), ένας διεθνής οργανισμός που συστάθηκε με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σύμφωνα με την τελευταία του μελέτη, την οποία μετέδωσε το euractiv.com, αναφορικά με τις επιδοτήσεις των αγροτών, σημειώνεται ότι μόλις το 1% των κονδυλίων, ύψους 700 δις δολαρίων, που χορηγούνται κάθε χρόνο στους παραγωγούς παγκοσμίως, προορίζεται για το περιβάλλον.

Αναφέρεται, ακόμη, ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτών ξοδεύεται ουσιαστικά για να καταστρέφονται τα δάση, να μολύνεται το περιβάλλον από την υπερβολική χρήση λιπασμάτων, την εντατική εκτροφή κυρίως βοοειδών κ.ά., συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή.

Η έκθεση του FOLU αποδίδει στην ενασχόληση με τη γεωργία το 50% των εκπομπών μεθανίου από ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή, διαπιστώνουν οι ερευνητές, περίπου τα 3/4 των ετήσιων επιδοτήσεων καταβάλλονται απευθείας στους αγρότες και το 15% αφορά μέτρα για την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης και της έρευνας.

Παράλληλα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν είναι απαραίτητες για την παραγωγή και κατ’ επέκταση παροχή φθηνών τροφίμων στους καταναλωτές, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους, η ζημιά που προκαλείται από γεωργικές πρακτικές είναι μεγαλύτερη της αξίας των παραγόμενων προϊόντων.

Στην έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά και στο κρυφό κόστος που έχουν για το περιβάλλον και την υγεία οι σημερνές μέθοδοι παραγωγής, κατανάλωσης και χρήσης γης, το οποίο εκτιμάται ότι αγγίζει τα 12 τρις δολάρια τον χρόνο.

«Είναι παράλογο οι επιδοτήσεις να έχουν τόσο μικρή στόχευση σε θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα», ανέφερε ο διευθυντής του FOLU, Jeremy Oppenheim. Οι ερευνητές κάλεσαν σε έναν σοβαρό «μετασχηματισμό», ριζική διόρθωση ή ακόμη και εξάλειψη των «στρεβλών» επιδοτήσεων.

Ως εναλλακτική λύση, προτάθηκε οι επιδοτήσεις να επικεντρωθούν σε περιβαλλοντικές δράσεις μέσα από δέκα σημεία: την υγιεινή διατροφή, τη διαφοροποίηση της προσφοράς πρωτεϊνών, τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, τη χορήγηση ισχυρών μέσων διαβίωσης στους αγρότες κ.ά.

Πηγή: www.euractiv.gr

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ