Το ΠΑΚΟΕ, από τότε που ιδρύθηκε, το 1979 έχει ξεκινήσει έναν τεράστιο αγώνα ενημέρωσης, καταγγελιών και παρεμβάσεων για το θέμα της επίδρασης στη Δημόσια Υγεία, με τεκμηριωμένη την καρκινογένεση από τη χρήση – κατάχρηση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα των ανόργανων. Πολλοί κάμποι στην Ελλάδα (Σερραϊκός, Αργολικό πεδίο, Θεσσαλικός, Μεσσαράς, κ.ά) είναι γεμάτοι από αυτά, με αποτέλεσμα η νιτρορύπανση να είναι σχεδόν μη αντιμετωπίσιμη. Προσοχή, λοιπόν, στην κατάχρηση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

Στην έγκριση νέων κανόνων για τη διάθεση προϊόντων θρέψης στην εσωτερική αγορά προχώρησε η ΕΕ. Ο κανονισμός θέτει εναρμονισμένα όρια για ένα φάσμα επιμολυντών, όπως το κάδμιο, που περιέχονται στα ανόργανα λιπάσματα.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο εξέδωσε την Τρίτη 21 Μαΐου 2019 κανονισμό που εναρμονίζει τις απαιτήσεις για τα λιπάσματα που παράγονται από φωσφορικά ορυκτά και από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ, διαμορφώνοντας νέες συνθήκες για την παραγωγή και τη διάθεσή τους στο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα ενωσιακά προϊόντα λίπανσης που φέρουν τη «σήμανση CE» θα πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα επιμολυντών, τη χρήση καθορισμένων κατηγοριών συστατικών υλικών και υποχρεώσεις σήμανσης.

Οι παρασκευαστές λιπασμάτων που δεν φέρουν τη σήμανση «CE» θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέτουν στην εθνική τους αγορά.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος αντικαθιστά τον προηγούμενο κανονισμό του 2003 για τα λιπάσματα, καλύπτει όλα τα είδη λιπασμάτων (ανόργανα, οργανικά, βελτιωτικά εδάφους, υλικά που διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών κλπ.).

«Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι μόνο τα λιπάσματα που πληρούν τις αυστηρές πανευρωπαϊκές απαιτήσεις και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας θα μπορούν να πωλούνται ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι επιμολυντές στα ενωσιακά φωσφορικά προϊόντα λίπανσης, όπως το κάδμιο, μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, για την ασφάλεια και για το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, οι νέοι κανόνες περιορίζουν την περιεκτικότητα σε επιμολυντές. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι κανόνες θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή και χρήση φωσφορικών λιπασμάτων με χαμηλή περιεκτικότητα σε κάδμιο καθώς και οργανικών λιπασμάτων, ενώ παράλληλα θα προσφέρουν ευρύτερη γκάμα επιλογών στους γεωργούς που προσανατολίζονται προς μια γεωργία φιλικότερη για το περιβάλλον.» δήλωσε ο Nicolae Badalau, υπουργός οικονομίας της Ρουμανίας.

Κατηγορίες: ΔΙΑΤΡΟΦΗ