Το ΠΑΚΟΕ φιλοξενεί την συγκεκριμένη είδηση, ήρθε σε επαφή μάλιστα με τους επικεφαλείς της «ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΛΗΣ» για να πραγματοποιήσει αυτοψία και μετρήσεις για την επικινδυνότητα του χώρου…δυστυχώς όμως ακόμη περιμένουμε από τις 25/7/2019. Για αυτό μάλλον χρονίζει και η …λύση του τόσο οξυμένου προβλήματος.

Από το 2016 οργανωμένοι πολίτες της περιοχής Αλιβερίου με τον τίτλο «Καθαρή πόλη», κατήγγειλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες ότι στη θέση «Τσαρούχα» στο Αλιβέρι λειτουργεί παράνομος ΧΑΔΑ, (Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) με δυσμενείς επιπτώσεις στο Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στην ίδια θέση το 2012, ολοκληρώθηκε με προδιαγραφές ένα σημαντικό έργο αποκατάστασης του προϋπάρχοντος ΧΑΔΑ που χρησιμοποιούσε ως τότε ο πρώην Δήμος Ταμυνέων, διότι ήταν υποχρεωμένος να παύσει τη λειτουργία του και να τον αποκαταστήσει προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη λειτουργία των ΧΑΔΑ.

Η «ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ» στην προσπάθεια τους αυτή έχουν προσφύγει (2017) στο Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος ζήτησε με έγγραφό του (11-1-2017) από το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω:

  • «…πρέπει να σταματήσει άμεσα η λειτουργία της εν λόγω χωματερής, να απομακρυνθούν οι σωροί των απορριμμάτων, να αποκατασταθεί η περιοχή στην προτέρα κατάσταση και να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον 3010/2002. Επίσης πρέπει να συγκροτηθεί Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου, για να διενεργήσει αυτοψία στον εν λόγω χώρο διάθεσης των απορριμμάτων. Τούτο κρίνεται απαραίτητο για να καθοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες προς αποκατάσταση του χώρου.
  • στο πλαίσιο διερεύνησης της εν λόγω υπόθεσης, παρακαλούμε να ενημερώσετε το Συνήγορο του Πολίτη για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί ή σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα. Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να ενημερωθεί για τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που εφαρμόζονται ή θα εφαρμοστούν και το σχετικό χρονοδιάγραμμα των εν λόγω εργασιών.
  • παρακαλείστε να ενημερώσετε την Ανεξάρτητη Αρχή για τις μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρμόζονται και το βαθμό απόδοσης αυτών και για τα προβλεπόμενα έργα διαχείρισης αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ), το βαθμό υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των σχετικών έργων και δράσεων…».

Στη συνέχεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκαναν έλεγχο και προέκυψε βεβαίωση παράβασης και ασκήθηκε ποινική δίωξη για υποβάθμιση περιβάλλοντος, σε βάρος του υπεύθυνου αντιδημάρχου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου κου Μπαράκου Νικολάου.

Δυστυχώς όμως μετά από τρία χρόνια όχι μόνο δεν βελτιώθηκε η κατάσταση, αλλά έχει επιδεινωθεί με εμφανή τα σημάδια της ρύπανσης του περιβάλλοντος, την υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου και τη μόλυνση των υπόγειων και των επιφανειακών υδροφορέων από τα στραγγίδια των αποβλήτων. Κάτι που είναι φυσικό επακόλουθο εξαιτίας ότι απορριμματοφόρα του Δήμου και άλλα φορτηγά αυτοκίνητα εισέρχονται στην περιοχή καθ’ όλο το 24ωρο και απορρίπτουν ανεξέλεγκτα απόβλητα κάθε είδους.

Πρόκειται για «ωρολογιακή βόμβα» που έχει να κάνει αφενός με τη δημόσια υγεία και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αφετέρου με τη δημόσια ασφάλεια καθώς είναι δυνατό να σημειωθεί πυρκαγιά, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Σε επιστολή του προς τις αρμόδιες αρχές ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα η λειτουργία της εν λόγω χωματερής, να απομακρυνθούν οι σωροί των απορριμμάτων, να αποκατασταθεί η περιοχή στην αρχική κατάσταση, να επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις και να συγκροτηθεί Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία στην περιοχή και να καθοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες προς αποκατάσταση του χώρου.

Οι πολίτες έχουν καταθέσει αίτηση – αναφορά – καταγγελία σε πλήθος «αρμόδιων» φορέων όπου γνωστοποιούν την απορία τους στο ότι μετά την παύση λειτουργίας του προϋπάρχοντος ΧΑΔΑ στην περιοχή και των εργασιών ανάπλασης , η καθημερινή απόρριψη απορριμμάτων συνεχίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα έως σήμερα, ενώ δεν προβλέπεται η χρήση δασικών εκτάσεων για διάθεση απορριμμάτων.