Το Δ.Σ. του ΠΑΚΟΕ προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό για την πλήρωση τεσσάρων (4) κενών θέσεων συνεργατών (Χημικού, Βιολόγου, Γραμματέα, Δημοσιογράφου), για ένα τριετές πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις:

  • Ηλικία μέχρι 35 ετών ανεξαρτήτως φύλλου
  • Πτυχιούχοι αντίστοιχα με πενταετή τουλάχιστον ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία
  • Πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας
  • Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ
  • Πέντε (5) μονάδες στις είκοσι (20) στη βαθμολογία λαμβάνει όποιος έχει Ph.D.

Υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών μέχρι 05/09/2019 στο e-mail: pakoe@pakoe.gr

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ