Από τα πρόσφατα αποτελέσματα των μικροβιολογικών και χημικών αναλύσεων σε συγκεκριμένα σημεία ρεμάτων ιδιαίτερα στην περιοχή Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου και στη διαδρομή αυτών διαπιστώνεται ότι μικροβιολογικά υπάρχει έντονο φορτίο (εκτός ορίων σε κολοβακτηρίδια 72,72% των δειγμάτων, σε E. Coli 81.81% και σε εντερόκοκκους 27,27%) εξαιτίας της απόρριψης ανεξέλεγκτων βοθρολυμάτων στα ρέματα αυτά. Επίσης στο 50% περίπου των δειγμάτων παρατηρήθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις των φωσφορικών, πράγμα που σημαίνει ότι η απόρριψη βιομηχανικών – βιοτεχνικών αποβλήτων εξαιτίας του καθαρισμού με διάφορα βαριά απορρυπαντικά.

Για δύο συνεχή χρόνια το ΠΑΚΟΕ διαμαρτύρεται για αυτή την κατάσταση αλλά δυστυχώς ούτε η περιφέρεια ούτε οι δημοτικές αρχές ασχολούνται με το τόσο τεράστιο πρόβλημα στην Αθήνα και στους γύρω δήμους. Ευχόμαστε τώρα η δικαιοσύνη να κάνει το καθήκον της.

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ