Το φαινόμενο αυτό είναι επανάληψη αντιστοίχων την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον οκτώ (8) φορές. Από το 2000 το ΠΑΚΟΕ είχε επισημάνει το πρόβλημα μιας και οι γείτονές μας διαθέτουν τουλάχιστον 100.000 οικόσιτους χοίρους σε αντίθεση με τους Έλληνες που διαθέτουν μόλις 3.500 σε ολόκληρη τη χώρα.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί το γεγονός αυτό έχει να κάνει με την μολυσματική μεταδοτικότητα στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στα παιδιά.

Όπως περιγράφεται παρακάτω η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειας Κεντρικής Μακεδονίας , με βάση την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προς αποτροπή της εισόδου στη χώρα μας της Αφρικανικής Πανώλης Χοίρων (Α.Π.Χ.), εξέδωσε δύο δελτία τύπου της 04.01.2018 και 07.09.2018  (με επισυναπτόμενα φυλλάδια για τους χοιροτρόφους και τους κυνηγούς) και προχώρησε στην εκπόνηση αφίσας και ανάρτηση αυτής, όπως και του βίντεο για τη νόσο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr) .

Η νόσος είναι σε εξέλιξη στη Βουλγαρία και έχουν σημειωθεί κρούσματα σε οικόσιτους χοίρους, αγριόχοιρους και σε μία εκμετάλλευση μεγάλης εμπορικής αξίας.  Τον Αύγουστο 2018 επιβεβαιώθηκε η 1η εστία της νόσου  σε οικόσιτους χοίρους.  Για το τρέχον έτος έχουν επιβεβαιωθεί 15 εστίες σε οικόσιτους χοίρους εντός του Ιουλίου.

Η νόσος βρίσκεται πλέον κοντά στα σύνορα Βουλγαρίας – Τουρκίας  (~29χλμ.) και σε απόσταση ~100χλμ. από τα ελληνικά σύνορα στον Έβρο και ~350χλμ. από τον Προμαχώνα Σερρών.  Η συγκεκριμένη εστία απέχει ~86χλμ. από την πρώτη εστία του 2018 που εμφανίστηκε σε οικόσιτους χοίρους, δηλαδή η νόσος μετακινήθηκε κατά 86χλμ. σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Για την αποφυγή εισόδου στην κεντρική μακεδονία και στην Ελλάδα γενικότερα είναι απαραίτητη η συνεργασία υπηρεσιών και η επαγρύπνηση κτηνιάτρων, κατόχων χοιροτροφικών μονάδων, υπεύθυνων σφαγείου, εμπόρων, κυνηγών, φορέων διαχείρισης απορριμμάτων σε αεροδρόμια και λιμάνια, κυνηγετικών συλλόγων, θηροφυλάκων, δασικών υπηρεσιών, φορέων διαχείρισης βιοτόπων, ομίλων πεζοπορίας και συλλόγων κτηνοτρόφων.

Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου θα πρέπει να διενεργείται λήψη δειγμάτων αίματος σε ζώντα ζώα και λήψη δειγμάτων από το σπλήνα, οστών (για εξέταση του μυελού των οστών) από νεκρά πάντα σε συνεννόηση με το Κτηνιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Κατηγορίες: ΔΙΑΤΡΟΦΗ