Στις 22/7/2019 πραγματοποιήθηκε από επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ, δειγματοληψία στο Δήμο Ωρωπού και Μαραθώνα. Δυστυχώς τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από αυτά του Μαΐου 2019, βέβαια προς το χειρότερο.

Σε σύνολο 44 δειγμάτων Κατάλληλα για κολύμβηση βρέθηκαν μόλις τα 20 δηλαδή ποσοστό 45,45% σε αντίθεση με τα Ακατάλληλα τα οποία ήταν 24 που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 54,55%.

Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες, ο πρώτος είναι ότι οι άνεμοι και τα κύματα αναμόχλευαν το βυθό της θάλασσας ο οποίος είναι σκέτος βούρκος εξαιτίας της έλλειψης αποχετευτικού συστήματος και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι λουόμενοι δεν προσέχουν καθόλου όταν κολυμπούν παροχετεύοντας αστικά λύματα κατά την κολύμβηση τους, γεγονός που επιβαρύνει περισσότερο την ήδη απαράδεκτη κατάσταση που οφείλεται στην έλλειψη αποχετευτικού συστήματος σε όλο το Δήμο Ωρωπού.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ