Από τα 20 δείγματα που ελήφθησαν στις παρακάτω περιοχές, τα 8 βρέθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση, δηλαδή το 40% των συνολικών δειγμάτων.

Από τη Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ