ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 354/19-7-2019 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Από τα 20 δείγματα που ελήφθησαν στις παρακάτω περιοχές, τα 8 βρέθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση, δηλαδή το 40% των συνολικών δειγμάτων.

Από τη Γραμματεία του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.