ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 350 / 08-07-2019 ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ KINETAΣ

Ανησυχητικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων, που διενήργησε τον τελευταίο μήνα το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Κινέτα. Από τις εργαστηριακές αναλύσεις που ακολούθησαν ανιχνεύτηκαν κολοβακτηριδία, E.coli και εντερόκοκκοι και προέκυψε ότι από τις 15 παραλίες οι 2 είναι ακατάλληλες για κολύμβηση.