Στους πίνακες που ακολουθούν οι αριθμοί 1, 2, 7 & 8 των θέσεων δειγματοληψίας είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες για κολύμβηση.

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ