ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 349 / 05-07-2019 ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Στους πίνακες που ακολουθούν οι αριθμοί 1, 2, 7 & 8 των θέσεων δειγματοληψίας είναι ακατάλληλες και επικίνδυνες για κολύμβηση.