Όλα αυτά τα προβλήματα το ΠΑΚΟΕ τα εντόπισε και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Όμως η περίπτωση του «Μακεδονία» χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Γι’ αυτό πρέπει ΣΟΒΑΡΑ να μελετηθούν οι επιπτώσεις και ιδιαίτερα του θορύβου.

Η επέκταση του αεροδιαδρόμου 10-28 του αεροδρομίου «Μακεδονία» αφενός θα επιτρέπει την προσέγγιση μεγαλύτερων αεροπλάνων με ότι θετικό αφορά αυτό στον τουρισμό, αφ ετέρου θα προκαλέσει αλλαγές στις κινήσεις των ρευμάτων του Θερμαϊκού κόλπου και διάβρωση των ακτών της Περαίας.

Όσο αφορά την κατασκευή του έργου που θα είναι έτοιμο σε μερικούς μήνες, φορείς πολιτών της Περαίας, ενώσεις παράκτιων αλιέων, επιστήμονες και οικολογικές οργανώσεις έχουν εκδηλώσει την αντίθεσή τους. Γι’ αυτό ζητούν να διενεργηθεί επιχειρησιακό πρόγραμμα μελέτης και αντιμετώπισης των συνεπειών από την κατασκευή του αεροδιαδρόμου.

Οι ενστάσεις αφορούσαν κυρίως περιβαλλοντικές επιπτώσεις , λόγω της δραστικής τροποποίησης της παράκτιας δυναμικής, που θα αλλάξει τις ισορροπίες κίνησης και απόθεσης άμμου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονες διαβρώσεις στις ακτές και έντονες προσχώσεις ένθεν και ένθεν της επέκτασης. Επίσης υπάρχει κίνδυνος από σεισμό καθώς η επέκταση βρίσκεται σε σεισμογενή περιοχή.

Η κινητοποίηση ευαίσθητων ομάδων πολιτών απέτρεψε τη μετατροπή του Θερμαϊκού σε σκουπιδότοπο, καθώς η εταιρεία κατασκευής, τον αντιμετώπισε ως «ελεύθερο χώρο» απόρριψης των υλικών απόξεσης του βυθού.