Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ πραγματοποίησε μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10 και ΡΜ2,5) καθώς και σε ολικούς υδρογονάνθρακες (VOC) και σε φορμαλδεϋδη, ενδεικτικά στις 24/4/2019.

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται ότι τα αιωρούμενα σωματίδια βρίσκονται σε οριακά επίπεδα σε σχέση με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια , ενώ οι υδρογονάνθρακες και η φορμαλδεϋδη έχουν ξεπεράσει τα όρια αυτά.

Γι’ αυτό οι υπεύθυνοι «ποιότητας ζωής» του αεροδρομίου πρέπει να φροντίσουν ώστε να βρουν τις πηγές που εκπέμπονται αυτοί οι επικίνδυνοι υδρογονάνθρακες και ιδιαίτερα από τα Airbus και τα Boeing.

Κατηγορίες: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ