Οι σπουδαιότερες δράσεις των εταιρειών για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο.

Χρόνια το ΠΑΚΟΕ φωνάζει για την άμεση συμμετοχή των επιχειρήσεων σε δράσεις ενημέρωσης και εφαρμογής όμως το αποτέλεσμα είναι ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΟ. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα.

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στο σύγχρονο κόσμο συνειδητοποιούν ότι εάν θέλουν να έχουν μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια σαφή θέση και στρατηγική για την κοινωνική τους ευθύνη.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), που η Ε.Ε. θεσμοθέτησε και οι επιχειρήσεις υιοθέτησαν, προάγει την συνεργασία μεταξύ των εταιρειών, της επιχειρηματικότητας, της πολιτείας και των κοινωνιών των πολιτών. Θεωρείται πλέον βασικό τμήμα του σύγχρονου Marketing. Για πρώτη φορά ίσως στην ιστορία του καπιταλισμού, οι εταιρείες αναγκάζονται να αντιληφθούν τη λειτουργία τους σε συνάρτηση με την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, και αυτό πρόκειται για μια ειρηνική επανάσταση. Πεντακόσιες (500) εταιρείες από όλο τον κόσμο έχουν υπογράψει εθελοντικά μια πρωτοβουλία, την Science-Based Targets (SBT), και έχουν δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών αερίων  του θερμοκηπίου.

Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα που έρχεται τη στιγμή που η ανθρωπότητα βρίσκεται σε κατάρρευση οικονομική, περιβαλλοντική αλλά και ηθική, με αποτέλεσμα την άνοδο του φασισμού και της μισαλλοδοξίας. Η έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) προειδοποιεί ότι για να αποφύγουμε τα χειρότερα έχουμε μόνο 12 χρόνια για να αποτρέψουμε την άνοδο της θερμοκρασίας παγκοσμίως πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ απευθύνονται όχι μόνο σε κράτη και πολίτες αλλά και στις εταιρείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της έχει εκπονήσει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων, επιβραβεύοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους στον τομέα αυτό και ενθαρρύνοντάς τις ταυτόχρονα να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες. Οι εταιρείες οφείλουν, πέραν των δράσεων για τον άνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο (εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων, κοινωνική προσφορά στον πολιτισμό, κώδικες δεοντολογίας για την ποιότητα ζωής, εταιρική φιλανθρωπία, women empowerment κ.ά.), το περιβάλλον, να εμπλέξουν και τους εργαζόμενους στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στο χώρο εργασίας, δίνοντάς τους κίνητρα.

Μέσω της ΕΚΕ η επιχειρηματικότητα προσαρμόζεται στο μέλλον.

Κατηγορίες: KATAΝΑΛΩΤΗΣ