Σε 160 δισ.δολ. υπολογίζονται οι ζημίες που προκάλεσαν το 2018 οι πυρκαγιές, οι ακραίες καταιγίδες, η ξηρασία και ο καύσωνας.

Το ΠΑΚΟΕ πριν είκοσι (20) χρόνια είχε προτείνει στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες να υιοθετήσουν συντελεστές αφενός ακραίων καιρικών φαινομένων, αφετέρου του αποτυπώματος του άνθρακα καθώς και τη χρονοσειρά της κλιματικής αλλαγής. Τώρα που οι τράπεζες βλέπουν τα κεφάλαιά τους να κατρακυλούν εξαιτίας της αστάθειας πολλών οικονομικών παραμέτρων θυμούνται την κλιματική αλλαγή.

Μελέτη της αντασφαλιστικής εταιρείας Munich Re υπολογίζει σε 160 δις. δολάρια τις ζημίες που προκάλεσαν το περασμένο έτος οι πυρκαγιές, οι ακραίες καταιγίδες, η ξηρασία και τα κύματα καύσωνα. Τα τελευταία δέκα χρόνια, δε, το ετήσιο κόστος των φυσικών καταστροφών υπερέβη το μέσο όρο των τελευταίων τριάντα ετών, ενώ από το 1980 έχει τριπλασιασθεί ο αριθμός των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Έτσι, 30 κεντρικές τράπεζες, με πρωτοβουλία των κεντρικών τραπεζών Γαλλίας, Αγγλίας και Κίνας, συσπειρώθηκαν κάτω από το Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Ρυθμιστικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (NGFS) και επικαλούμενες έρευνες ακαδημαϊκών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ζητούν να ληφθούν μέτρα για την πράσινη χρηματοδότηση, καθώς διαπιστώνουν πως η άνοδος της θερμοκρασίας και η κλιματική αλλαγή αποτελεί «πηγή χρηματοπιστωτικών κινδύνων».  Έχουν εκπονήσει χάρτη ώστε οι αρχές να ενθαρρύνουν τις επενδυτικές εταιρείες να υπολογίζουν τον αντίκτυπο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στα χαρτοφυλάκιά τους.

Σημαντική η απουσία από την πρωτοβουλία αυτή της αμερικανικής Federal Reverse και της Τράπεζας της Βραζιλίας.

Στην έκθεση του Δικτύου παρουσιάζονται συστάσεις προς τις κεντρικές τράπεζες και τις ρυθμιστικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως: Να συνεκτιμούν κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια βιωσιμότητας όταν διαμορφώνουν χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων, να εντοπίζουν τομείς που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να εκτιμηθούν κίνδυνοι για το περιβάλλον, να πιέζουν τους παράγοντες χρηματαγορών να δημοσιοποιούν κινδύνους σχετικούς με το κλίμα και να αναπτύξουν κοινό λεξιλόγιο για τους πολιτικούς και τις επιχειρήσεις για το αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη χρηματοδότηση.

Σε σχετικό άρθρο στην βρετανική εφημερίδα Guardian, οι επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών Αγγλίας και Γαλλίας τονίζουν πως «όσες επιχειρήσεις δεν μπορέσουν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, θα εξαφανισθούν».

Κατηγορίες: KATAΓΓΕΛΙΕΣ